Home / Contact
Agenda / Nieuws

6-12 mei '22 Publicatiedatum: 03 mei 2022

wijkbericht

Van zondag…:
de toon in deze bijzondere dienst werd meteen goed gezet door het aanheffen van de lofzang met Psalm 135. Het eerste vers met als beginregel “Prijst den naam van uwen God” en het derde vers met als laatste regel “God is aller hulde waard”. Daar hebben we verder niets aan toe te voegen. Ds. A.W. van der Plas bediende het Woord uit 1 Korinthe 15, specifiek vers 58. We werden eraan herinnerd en aangespoord, aangevuurd, om standvastig, onwankelbaar en altijd overvloedig te zijn in het werk van de HEERE. Een les, ter bemoediging en vertroosting voor de een, ter herinnering en vermaning voor een ander, zowel gemeente als kerkenraad. En die les hebben we, ambtsdrager of niet, zeker nodig. Voorts mocht broeder Joël Haasnoot bevestigd worden in het ambt van ouderling. We wensen hem ook vanaf deze plaats veel zegen toe bij zijn arbeid in onze wijkgemeente en dragen hem en zijn gezin op aan Gods troon van genade.

…tot zondag:
aanstaande zondag 8 mei om 10:00 uur hoopt kandidaat N. Dijkdrent voor onze wijk voor te gaan in de Ichthuskerk.Draagt u deze broeder op in uw gebed, zowel inzake de prediking als de studie?

Meeleven:
Br. C.M. (Niels) van Nieuw Amerongen werd in verband met hartklachten vorige week gedotterd. We zijn dankbaar voor Gods sparende hand en wensen hem verder beterschap.
Mevr. M. Kuijt-Paap is na de operatie aan haar been in het Alrijne ziekenhuis nu opgenomen in Wijckersloot, Oegstgeest.
Mevr. Remmelzwaal- de Jong werd opgenomen in het Alrijne ziekenhuis wegens een herseninfarct. Gelukkig kon men haar tijdig behandelen en gaat het weer goed met haar. Dhr. A. van Duijvenvoorde is al geruime tijd thuis. Hij brak weken geleden zijn schouder bij een val en het herstel vergt geruime tijd en veel geduld.
Onze oud-ambtsbroeder Wim Nijgh is ernstig ziek en wordt daarvoor momenteel behandeld. Mevr. van Kralingen-Keus moet binnenkort behandeld worden aan een nieuwe tumor.
We leven ook mee met de ambtsbroeders Wim Hoek en Jaap Hoek ,met onze oud-ambtsbroeder Dirk Knetsch en met Erica Verdoes- van der Plas.
Verder denken we ook aan anderen die niet genoemd worden, maar wel kampen met ernstige ziekte of zorgen.

Jongerenevent:
Yo catechisanten, hallo! HIER!! Ja, zijn we er? Mooi, luister!
Ter afsluiting van het catechisatieseizoen wordt er op D.V. vrijdag 20 mei een Jongerenevent georganiseerd. Elders in de kerkbode staat uitgebreide informatie hierover, zoals de locatie, de tijden etc. Wel ff opletten: je moet je opgeven! Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar. Ik heb ergens gelezen “Vol is vol” dus wacht niet (te lang)!
Opgeven kun je doen via de website van de gemeente. We wensen tevens de organisatie veel succes toe met de voorbereidingen!

Jonge Lidmatenkring:
We kijken terug op een goed en gezellig laatste avondje” en “Mooi dat we ondanks de vacante plek toch met elkaar zijn doorgegaan en elkaar mochten bemoedigen en aansporen met Jozef als voorbeeld”. Twee willekeurige reacties op de afsluiting van de Jonge Lidmatenkring die onlangs plaatsvond. Het is de bedoeling om D.V. na de zomervakantie weer verder te gaan. Ben je nog niet eerder geweest? Van harte welkom! Vraag je je af of je “jong” genoeg bent? Ik herinner me dat ds. Foppen het destijds bij ons ook eens over de “Jong belegen lidmatenkring” heeft gehad. Waar dr. Paul Visser tijdens de afkondigingen bij een preekbeurt in het Maranathacentrum overigens eens verwonderd van opkeek. Hoe dan ook, het verschil tussen jong en jong belegen (kaas) is een zo’n vier tot zes weken. Dat laat zien dat er best wat marge is. Voor meer informatie of opgeven, neem even contact op met broeder Bert Aandewiel.

Giften:
Ds. van der Plas ontving op bezoek 2x € 10, 2x € 20 en € 30 voor de wijkkas en € 20,- voor de kerk.
Hartelijk dank!

Tot slot:
het vorige kerkbode bericht werd geschreven door Bert Aandewiel. Deze week nam ik het voor mijn rekening.  Daar zag ik best een beetje tegenop. Een beetje zoals dat je voor het eerst ouderling van dienst bent en dan het consistoriegebed moet doen. Als je die onzekerheid vervolgens met iemand deelt is de reactie steevast “Oh maar da’s toch helemaal niet nodig joh!”. Ik zocht maar even een rustig plekje op. Bij het schrijven van dit bericht zit ik in de caravan, op een camping in Someren. Het is stil, op gedempte “camping geluiden” na. De andere gezinsleden bevinden zich momenteel, als het goed is, ergens tussen binnenspeeltuin, springkussen en zandkasteel. Someren, Brabants dorp beneden de rivieren. Bij het openslaan van het lokale sufferdje zag ik heel wat Heilige Missen aangekondigd. Het gebeier van kerkklokken vulde de zaterdagavond. Ik genoot ervan, mijn vader vertelde me vroeger dat hij er ook zo van hield. Ook bij ons luiden de kerkklokken nog. En elke zondag opnieuw staan de kerkdeuren open en wordt het evangelie in ruime mate verkondigd. Laten we elkaar blijven aansporen, verlangend om woorden van eeuwig leven te horen en vervolgens uit te dragen: “Kom ga met ons en doe als wij!”.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
David Stelma

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter