Home / Contact
Agenda / Nieuws

6-12 maart 2020 02 maart 2020

Wijkbericht

Van zondag…
Het was zondagochtend een ander tekstgedeelte dan aangekondigd. Niettemin was het goed om samen rond het Woord bijeen te zijn. ‘Heer, wij willen Jezus graag zien’ vroeg een aantal Griekse mensen aan Filippus. Wat een mooie vraag! Jezus zou zich aan hen laten zien als de Gekruisigde. Zo wordt Hij ook aan ons verkondigd. Ook zondag, in de tekenen van brood en wijn.

Meeleven.
We leven mee met Simon van Rijn. Hij lag vorige week een aantal dagen in het ziekenhuis vanwege een darmontsteking. Hij gaat nu gelukkig weer goed met hem en daar zijn we met hem dankbaar voor. Zo wordt weer ervaren dat gezondheid geen vanzelfsprekendheid is en dat er zomaar zorgen kunnen zijn, ook ben je nog relatief jong. We wensen Simon en zijn vrouw sterkte toe en Gods zegen.

Lidmatenkring.
Maandagavond 9 maart is er weer Jonge Lidmatenkring. Deze keer lezen we Jakobus 5 : 1 – 12. Het thema: ‘De komst van de Heere is nabij.’ We beginnen om 20.00 uur en het is in het Maranathacentrum. Iedereen weer van harte welkom!

Gespreksavond ouders.
In onze kerkenraad wordt van tijd tot tijd benoemd dat er soms veel zorgen zijn bij ouders over hun opgroeiende jongeren. Er wordt immers van alle kanten aan onze jongeren getrokken, terwijl we ze zo graag vast willen houden voor God en voor Zijn Koninkrijk. Als kerkenraad dachten we dat het goed is om hier eens met ouders over te praten. Om zorgen te delen, met elkaar te bidden en te bezien of er behoefte is aan meer (en wat dan). Daarom een open uitnodiging aan alle ouders van jongeren van ongeveer 14 jaar en ouder om op D.v. 16 maart naar het Maranathacentrum te komen voor een gespreks- en gebedsavond m.h.o. op onze jongeren. De avond begint om 20.00 uur.

Verantwoording.
Ontvangen voor de wijkkas: via ds. Lugthart €20,-, via Hans van der Meij/ Joël Haasnoot €20,- en via Gert-Jan Meerkerk/Leen Guijt €10,-. Hartelijk dank hiervoor!

…..tot zondag.
A.s. zondag zal het Heilig Avondmaal bediend mogen worden. Een hoogtepunt in het gemeenteleven, ook al zal het deze keer wellicht iets anders gaan dan anders.
Onze wijkkerkenraad doet dienst in de dankzeggingsdienst in het Maranathacentrum.
Ik weet nog niet waar het over zal gaan, u kunt dat zaterdag lezen op de website.

……tot biddag.
Volgende week woensdag is het biddag voor gewas, arbeid en visserij. Dan mag ik ’s avonds voorgaan in de Pniëlkerk. In deze dagen, waarin de dreiging van het Coronavirus ons allen bezig houdt, mogen we als gemeente in Gods huis bijeen zijn om onze afhankelijkheid van de Heere te belijden en Hem te bidden om Zijn bewaring en zegen.
Juist nu worden we er weer zo indringend bij bepaald dat we niet zelf het leven in onze hand hebben, maar dat het in Zijn hand ligt.
Bent u er ook, op biddag?
Ook namens mijn vrouw wens ik u allen een gezegende zondag toe!
Ds. G. Lugthart

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter