Home / Contact
Agenda / Nieuws

3-9 september '21 30 augustus 2021

wijkbericht

Van zondag…
Afgelopen zondag mocht onze oud wijkpredikant ds. Lugthart ons voorgaan. Wij hopen en wensen dat u gesterkt en bemoedigd bent door de prediking van Zijn woord.

.... tot zondag
Voor aanstaande zondag staat in de avonddienst in de Pnielkerk ds C.H. Hoogendoorn op het rooster om de voorbereidingsdienst op het Heilig Avondmaal te leiden.
Wij wensen u allen een goede voorbereiding toe.

Giften..  
Via ds. Van der Plas mogen wij giften melden van 10, 20 en 25 euro voor de wijkkas. Geefsters of gevers hartelijk dank.
Van harte aanbevolen.

Meeleven.
Onze onvermoeibare bijstand in het pastoraat ds. Van der Plas berichte ons dat hij in de afgelopen week bij diverse gemeenteleden op bezoek is geweest. Mevrouw Van Kralingen en Erica Verdoes, die nog verdere behandelingen moeten ondergaan.
Dit geldt ook voor Jaap Hoek en ook bij anderen die niet met name genoemd worden. Laat ons deze mensen maar ook alle die wereldwijd in moeite en verdriet verkeren in onze gebeden meenemen.

Bericht van geboorte.
We ontvingen een geboortekaartje van Wim en Aline van der Plas. Na Thijs en Julian mochten zij Lars uit handen van de Heere ontvangen. Ze zijn dankbaar en blij met hun zoon en broertje.
Wij wensen hun als kerkenraad Gods onmisbare Zegen toe in de opvoeding van de kinderen.

Tot slot.
Voor de meesten onder ons is de vakantietijd weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen en de werkzaamheden worden weer opgepakt. De dagelijkse rituelen hebben weer een aanvang genomen. Zondag zal ook het winterseizoen in de kerk weer een aanvang nemen en ook de activiteiten die u gewend bent zullen weer opstarten. Misschien worden we hier en daar nog beperkt in onze bewegingsvrijheid vanwege de voortdurende dreiging van corona. De kerkdiensten zijn hier nog een voorbeeld van. Hier gelden nog steeds beperkingen. Maar gelukkig hebben we geen beperkingen in het lezen van en het luisteren naar Gods Woord. Kent u de woorden van de dichter van psalm 139? In de berijming van vers 10. Hoe dierbaar zijn m Uw wonderdaan.. leeft u ook al vanuit dit wonder? Kunt u David nazeggen: want met mijn God spring ik over een muur. ( psalm 18 ). Dan kunnen alle wereldse beperkingen en tekortkomingen, alle nood en pijn U geen kwaad meer doen.

Dat wens ik u allen toe.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter