Home / Contact
Agenda / Nieuws

3-16 juni '22 Publicatiedatum: 02 juni 2022

wijkbericht

Van zondag 29 mei.
Onze oud-predikant dominee Lugthart was weer eens in ons midden. In de preek over Efeze 4:1-4 met als thema “Over de kerk gesproken…één lichaam”, legde de dominee ons aan het hart wat het betekent als gezegd wordt: U/jij bent de kerk. Dat de kerk niet óns project, maar Christus’ Zaak is. Pas op met shop- en switchgedrag. Wees trouw op de plek waar de HEERE je roept en verdraag elkaar in liefde.

Komende zon- en feestdagen.  
U ziet onder het kopje Kerkdiensten voorin de kerkbode ook de komende diensten vanuit onze wijk keurig vermeld staan. Mag ik daar dit keer naar verwijzen?
Ik herinner me nog dat in de kerkbode van Zegveld, waar ik mijn jeugd doorbracht, altijd Psalm 26 : 8 op de voorkant stond afgedrukt. Toen nog natuurlijk in de oude statenvertaling: HEERE! Ik heb lief de woning van Uw huis.
Staat dat regeltje -al of niet geactualiseerd- ook in óns levensboek?

Blijde berichten.
Vanuit de Morgensterwijk kwam een blij bericht: ds Westland komt naar de westkant van het land. En een paar dagen later een blij en dankbaar bericht vanuit de Ichthuswijk dat ds Alblas zijn werk mag voortzetten in Katwijk. We wensen beide dominees -met hun gezinnen voor wie zulke dagen van beroep ook altijd spannend zijn- Gods zegen op de genomen beslissing.
En we leven mee met wijk De Noord en zien met gevouwen handen en gespitste oren uit naar hun bericht….!

De zieken.
Mevr. C. van Kralingen-Keus was in het ziekenhuis opgenomen vanwege een operatie aan haar kaak. Die mocht Goddank slagen. Ze is weer thuis en moet nu een intensief natraject van bestralingen gaan.
Al wordt Wim Nijgh soms in de kerk gesignaleerd -wat een zegen- toch is hij nog ernstig ziek. Hij ondergaat verdere behandelingen.
Mevr. Kuijt-Paap is nog steeds voor revalidatie in Wijckersloot te Oegstgeest. We wensen al de zieken een zegenrijke behandeling én Gods nabijheid toe.
Als u week in week uit soms dezelfde namen ziet staan is het steeds weer een herinnering: O ja de zieken in de wijk; ik mag ze niet vergeten; ik heb mee te leven; ik heb gebedswerk. En natuurlijk ook voor de mensen die zo dicht om hen heen staan.

Benoeming ouderling?
Nee, het is er niet van gekomen ook al stond het wel weer op de agenda van de kerkenraadsvergadering van maandag 23 mei jl. Opnieuw roepen we de gemeente op om ook op dit punt blijvend betrokken te zijn in voorbede én misschien ook in het indienen van namen van mensen die u geschikt acht. Het adres van de scriba staat altijd bovenin.

Giften.
Dominee Van der Plas ontving op bezoek voor de wijkkas: € 30,- € 10,- en € 8,-. Heel hartelijk dank.

Nieuwe bezoekbroeders.
Op de laatst gehouden kerkenraadsvergadering werd meegedeeld dat er weer twee nieuwe bezoekbroeders zijn ‘gevonden’. Jaco Vooijs, de reddingbootman, hoopt op te trekken met Corleen Haasnoot; terwijl Nico Dijkdrent de organist, samen met Hans van der Meij het bezoekwerk hoopt te doen. Het is voor hen allebei niet voor het eerst. Toch hoop ik dat het voor hen allebei weer nieuw en (ver)fris(send) zal zijn. Op een van de eerstvolgende kerkenraadsvergaderingen hopen we hen te verwelkomen.

Kerkbodeschrijverij.
Broeder Johan Berkheij heeft in zijn eentje bijna een jaar lang bijna alle wijkberichten geschreven. We zeggen hem dank voor dit stukje wijkwerk wat soms meer tijd vraagt dan je denkt. Vanaf nu gaan drie schoolmeesters -Bert Aandewiel, David Stelma en Gert-Jan Meerkerk- hem ondersteunen in dit stukje werk.

Kerkhistorische lezingen.
Eindelijk gaan die ook weer van start. U zag er vast al naar uit. Ze worden gehouden in de Ankerkerk aan het Duinrustplein. Om 20.00 uur is de begintijd.
Dinsdag 14 juni spreekt ds K. ten Klooster over de bekende Engelse bisschop Ryle. En een week later -op dinsdag 21 juni- hoopt L.W. van der Meij te spreken over de ‘droom van Kohlbrügge’. De bovenstemgroep Katwijk verleent ook haar gewaardeerde muzikale medewerking. Jeroen vd Oever is met een boekentafel aanwezig. We hopen elkaar daar te zien….!

Citaten van Ryle.
Hebt u nog nooit van hem gehoord? Dan is het misschien wel goed om dit keer het kerkbodebericht af te sluiten met twee citaten van Ryle over de Heilige Geest. Deze kerkbode is immers de Pinksterkerkbode:
“Eigenlijk is het zo dat de plaats die de Heilige Geest inneemt in de gedachten van vele belijdende christenen niet in verhouding staat tot de plaats die de Geest inneemt in het Woord.”
“Wij hebben behoefte aan meer aanwezigheid van de Heilige Geest. Meer op de kansel, meer in de gemeente, meer op huisbezoek en meer op school. Waar Hij is daar zal leven, gezondheid, groei en vruchtbaarheid zijn. Waar Hij niet is, is alles dood, slap, formeel, slaperig en koud. Laat daarom iedereen die een groei wil zien van de ware en onvervalste godsdienst, dagelijks bidden om meer van de aanwezigheid van Heilige Geest in elk deel van de zichtbare Kerk van Christus.”

Tenslotte.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Gert-Jan Meerkerk.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter