Home / Contact
Agenda / Nieuws

28 febr-5 mrt 2020 24 februari 2020

Wijkbericht

Van zondag… 
‘Niet strijden, maar lijden.’ Dat was het thema in de dienst van zondagavond in de Oude Kerk, n.a.v. Mattheüs 5 : 38 – 42. Als het volgen van de Heere Jezus lijden met zich meebrengt, zullen we ons daar niet tegen moeten verzetten, maar het, net als onze Meester, geduldig dragen. Zo mogen we verkondigers zijn van Zijn lijden én van Zijn overwinning. Want ook daarom hoeven we niet te strijden: omdat de strijd al gestreden is en de overwinning behaald, door Hem, onze Heere Jezus Christus.
Dankbaar zijn we dat br. Jaap van der Plas bevestigd kon worden in het ambt van ouderling met een bijzondere opdracht. Fijn om te zien dat er zoveel mensen waren die de moeite namen om hem na de dienst een hand te geven en Gods zegen toe te wensen. Daaruit sprak heel duidelijk uw betrokkenheid op hem en op de taak die hij gekregen heeft.
Laat het werk van de Algemene Kerkenraad blijvend een plek hebben in uw gebeden!

Meeleven.
Naar verwachting zal dhr. De Visser een dezer dagen weer naar huis mogen. Hij gaat naar omstandigheden heel goed met hem en daar zijn we dankbaar voor.
We wensen allen die gebukt gaan onder moeite, zorg of verdriet van harte Gods kracht en zegen toe!

25 jaar getrouwd.
Op maandag 24 februari waren Cor en Petra Dijk – Durieux 25 jaar getrouwd. Vanuit onze wijkgemeente willen we hen van harte feliciteren met dit zilveren huwelijksjubileum en we wensen ze nog vele goede jaren toe, met allen die bij hen horen, onder de zegen van God.

Catechisaties.
Volgende week zijn er weer catechisaties op de gebruikelijke tijden.
Alle jongeren worden weer opgeroepen om te komen!

Bezinningsuur Heilig Avondmaal.
Donderdagavond 5 maart houden we weer een bezinningsuur ter voorbereiding op de Avondmaalszondag.
Dit uur vindt plaats in Het Anker, van 20.00 – 21.00 uur.
Van harte welkom!

Beroepingswerk.
We leven mee met de familie Jongeneel, nu het beroep vanuit Genemuiden echt is uitgebracht en hen ongetwijfeld heel erg zal bezig houden.
Van harte de wijsheid en de leiding van Gods Geest toegewenst!

Verantwoording.
Ontvangen via ds. Lugthart: 2x € 20 voor de wijkkas en € 20 als nagekomen gift i.v.m. de Kerstuitdeling.
Hartelijk dank hiervoor!

Tot zondag.
A.s. zondagochtend zijn we als wijk weer in het Maranathacentrum. Ik wil nog een keer verder gaan met de Bergrede, nu het laatste stukje van hoofdstuk 5, waarin het gaat over het liefhebben van je vijanden.
Als iemand heeft laten zien wat dat betekent, dan is dat de Heere Jezus zelf wel, als we Hem aan het kruis horen bidden: ‘Vader, vergeef het hun, wat zij weten niet wat zij doen!’
Voor de andere lijdens zondagen die, als God het geeft, nog komen gaan denk ik er aan om weer heel andere stof op te pakken.
Ontvang een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter