Home / Contact
Agenda / Nieuws

26 Mrt-1 Apr '21 22 maart 2021

wijkbericht

Van zondag…...

Afgelopen zondag werd het sacrament van de Heilige Doop weer bediend. In de Oude Kerk aan Dani Samuël Jonker, zoon van Julian en Alisa Jonker. De tekst die hij meekreeg was 1 Samuël 2 : 1: ‘Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE; mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil.’
In de Pniëlkerk werd ook kindje uit onze wijk gedoopt: Dirk Cornelis Zandbergen, zoon van Dirk en Lisanne Zandbergen.
We wensen de doopouders met hun kinderen van harte Gods zegen toe.

Meeleven.
We denken aan de zieken in en rond onze wijkgemeente. Zonder namen te noemen weet ik van verschillenden die een lange, moeizame weg moeten gaan. Wat wordt er in stilte veel geleden! De Heere ondersteune u en jou met zijn Woord en Geest. ‘De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer. De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost.’ (Psalm 116 : 5, 6)

Gezin.
Maandag moest onze zoon Arco een tweede heupoperatie ondergaan. De breuk die hij afgelopen zomer opliep is goed genezen. Maar de schroeven die toen geplaatst zijn moesten er nog wel uit. We hopen en bidden dat het mee zal vallen en dat hij weer snel op de been is.

Catechese.
Deze week houden we de laatste gewone catechisatielessen. Na Pasen zoeken we naar een mogelijkheid om het seizoen op een fijne manier af te kunnen sluiten. Daarover ontvangen de catechisanten nog bericht via Whatsapp.

Paasvieringen.
Deze week zijn weer twee Paasvieringen, in samenwerking de andere Bondswijken. Woensdagmiddag om 14.00 uur en donderdagavond om 19.30 uur.
Beiden vanuit de Nieuwe Kerk. Aanbevolen!

Beroepingswerk.
En ook ds. Jongeneel is inmiddels weer gevonden! Er zijn veel predikantsvacatures in het land en dat merken we, ook hier in Katwijk. We wensen ds. Jongeneel, samen met zijn vrouw en gezin, zicht toe op de weg die Heere met hen wil gaan, nu er vanuit Zoetermeer een beroep op hen af komt.

Afscheid.
Omdat sommigen er naar vragen: inmiddels is er een datum geprikt waarop ik als predikant afscheid zal nemen van de gemeente. Deze datum is D.v. zondag 6 juni. Op D.v. 20 juni zal ik dan bevestigd worden in Kamerik. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Over hoe het afscheid verder invulling zal krijgen, zal ongetwijfeld nog nader bericht worden.

Verantwoording.
Ontvangen via ds. Lugthart: 1x €10,- (wijkkas) en €150,- aan collectebonnen, ter verdelen over verschillende doelen. Hartelijk dank hiervoor!

……tot zondag.
A.s. zondag zal, na meer dan een jaar, als God het geeft het sacrament van het Heilig Avondmaal weer bediend worden in het midden van de gemeente. Laten we ons er maar heel diep over verwonderen. Want wie zijn wij? Er is in het achterliggende jaar veel over het uitstellen van de Avondmaalsviering gesproken. Er zijn soms zelfs pijnlijke woorden gevallen rondom dit punt. Ik hoop dat we alle discussies achter ons kunnen laten en ons als gemeente met elkaar zullen verenigen rondom de tekenen van brood en wijn, die ons wijzen op het verzoenende lijden en sterven van onze Heiland. Daar gaat het om. Dat we ons daar klein onder zullen weten. Dan is de vorm waarmee we het Avondmaal ook niet het allerbelangrijkste meer. Die vorm zal dit keer anders zijn dan anders.  Maar de zaak waar het om gaat blijft hetzelfde! Om zoveel mogelijk mensen deel te kunnen laten nemen aan het Avondmaal worden er ook in de week na zondag nog extra vieringen gehouden. U kunt zich inschrijven via de website.
Ik zie uit naar een gezegende zondag!
Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter