Home / Contact
Agenda / Nieuws

26 aug-1 sept '22 Publicatiedatum: 22 augustus 2022

wijkbericht

Van zondag…
afgelopen zondag mocht dr. J. Hoek ons het Woord verkondigen vanuit Psalm 19. Bijzonder hoe hij de schepping en het Woord vanuit deze Psalm liet spreken. Aanbevolen om nog eens na te luisteren.

Tot zondag… 
komende zondag hoopt ds. Baas ons voor te gaan in de avonddienst van de Pnielkerk.
Het zal de voorbereidingsdienst voor het Heilig Avondmaal zijn.

Giften..    
Ds, Van der Plas ontving twee keer € 10 voor de wijkkas.
Hartelijk dank hiervoor.

Ontmoetingsdag.
Op D.V. zaterdag 24 september 2022 is er weer een gezamenlijke actiedag van de Maranatha- en Rehobothwijk, in en rond het Maranathacentrum. Op deze gezellige ontmoetingsdag zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud, zoals verkoop van vis, bloemen, decoratiespullen e.d. Voor kinderen zijn er o.a. workshops, een springkussen en een grabbelton. Ook is er die dag een talentenveiling: ‘Gebruik je talent voor de kerk’. Meer informatie volgt t.z.t. Noteer deze datum alvast in uw/jouw agenda. 
De voorbereidingscommissie.
Verder:
"We zoeken nog vrijwilligers! Om de kramen te bemannen en/of voor het opbouwen en afbreken/opruimen. Ja, als u dit leest betekent dit dat we u zoeken. Niet gauw verder lezen, maar geef u op, het wordt heel erg gezellig! U kunt zich opgeven bij br. David Stelma (wijk Maranatha): davidstelma@hotmail.com of 06 246 00 973.
We zien uit naar de ongetwijfeld grote stroom aanmeldingen! 🙂 

 

Medeleven.
Wim Nijgh is nog steeds onder behandeling. De kuren worden momenteel verzwaard omdat de bestaande geen soelaas meer boden. Wij leven en bidden met onze broeder mee en wensen hem en allen die om hem heen staan Gods kracht en nabijheid toe om deze teleurstelling te verwerken.  
Mevrouw van Kralingen-Keus is vanuit het Alrijne ziekenhuis overgeplaatst naar de hospice in de Vlietstede. We wensen haar ook vanaf deze plaats sterkte en Gods nabijheid toe in de avond van haar aardse leven.
Mevrouw A. van der Plas is na haar operatie overgebracht naar de Duinrand om aan te sterken.
Mevrouw M. Kuijt-Paap is weer thuis gekomen na haar revalidatie in Wijckersloot.
Ook zij die niet met namen genoemd zijn wensen wij Gods onmisbare Zegen en Sterkte toe. We leven in een gebroken wereld die bloedt uit duizend wonden en dat ondervinden we dagelijks. Laten wij al deze broeders en zusters in onze dagelijkse gebeden mee nemen voor de troon van Zijn genade.
We willen langs deze weg de familie Vletter nog van harte feliciteren met hun 40 jarig huwelijksjubileum op 6 augustus jl. we hopen dat u een fijne dag hebt gehad met allen die u lief en dierbaar zijn.

Vakantie. 
Ook onze bijstand in het pastoraat ds. A.W. van der Plas moet wel eens gas terug nemen. Hij is voornemens om de weken 34 tot en met 37 vakantie op te nemen. Dat is dus van 22 augustus tot en met 17 september. Neemt u in deze periode in voorkomende gevallen gerust contact op met onze scriba.

Tot slot.
De scholen zijn weer begonnen, het winterwerk staat weer voor de deur. Hopelijk was u in de gelegenheid om in de afgelopen weken wat stoom af blazen. We zagen tot onze vreugde dat in de afgelopen weken de diensten in de kerk ook weer beter bezocht werden. Een goede gewoonte. Maar beter nog is het als de roep uit het hart komt om God groot te maken in Zijn huis. Laten wij de lofzang gaande houden. Vanaf nu is er weer wekelijks een kerkbode.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter