Home / Contact
Agenda / Nieuws

25 sept - 1 okt 2020 21 september 2020

Wijkbericht

Van zondag… 

Zondagmorgen in de Nieuwe Kerk lazen we de brief aan de gemeente te Smyrna (Openbaring 2 : 8 – 11). Een brief die op het eerste gezicht misschien niet voor ons bestemd lijkt, maar dat toch wel degelijk is. Ook ons kan het zomaar iets kosten als we de Heere Jezus willen volgen. Daar hoeven we niet verrast door te worden. Maar wees dan niet bevreesd, maar wees trouw. Trouw - als het moet zelfs tot in de dood en Hij zal u de kroon van het leven geven!

Meeleven.
Wat betreft de zieken in en rond onze wijk denk ik aan
dhr. J. van Rijn. Hij is nu weer thuis, maar is nog steeds ziek en heeft veel pijn.
Ik denk ook aan dhr. Joh. van der Plas. Hij is nu al zo lang ziek en dat valt hem bij tijden erg zwaar.
Zo zijn er nog meer, die moeilijke wegen moeten gaan. De Heere zij u allen goed en nabij. Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen en redt hen. (Psalm 34 : 7,8)

50 jaar getrouwd.
Op 25 september was het echtpaar Hus – Van Duijvenvoorde 50 jaar getrouwd. Een gouden mijlpaal, waar ze heel dankbaar voor zijn.
We feliciteren hen van harte met dit mooie jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

55 jaar getrouwd.
Op zondag 27 september hoopt het echtpaar De Vreugd – Kulk 55 jaar getrouwd te zijn. Al zo lang samen onderweg en zo gezegend met hun gezin – ook voor hen geldt dat de dankbaarheid groot is. De Heere is goed geweest.
We feliciteren ook dit bruidspaar en wensen hen nog goede jaren toe onder de zegen van God.

Catechisaties.
Komende week gaan de catechisaties weer beginnen. De groepsindeling voor onze wijk is als volgt:
18.45-19.30 uur: 12 tot 14-jarigen
19.30-20.15 uur: 15 tot 17-jarigen
20.15-21.00 uur: 18 jaar en ouder
De catechisaties worden op dinsdagavond gegeven, in het Maranathacentrum. Als het goed is hebben alle jongeren van 12 jaar en ouder deze week een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het is de bedoeling dat ze zich aanmelden via de website www.catechisatie.hervormdkatwijk.nl. Ik hoop dat er dit jaar weer mooie groepen gevormd kunnen worden.

Belijdeniscatechisatie.
Graag doe ik nog een keer een oproep met het oog op de belijdeniscatechisatie. Er begint zich een groepje te vormen, maar het zou fijn zijn als er nog een paar mensen bij komen. Ik wil graag beginnen op donderdagavond 8 oktober. Heb je interesse: laat het me weten. Dan kunnen we kijken of je aan kunt sluiten. Aanbevolen!

Bijbelkring.
Donderdagavond 1 oktober hadden we als wijk een bijbelkringavond gepland. Omdat de viering van het Heilig Avondmaal verschoven is naar zondag 4 oktober, wordt er nu op deze avond een bezinningsavond gehouden. De Bijbelkring zal daarom niet doorgaan, zodat u deze avond kunt bezoeken.

Bezinningsavond Heilig Avondmaal.
De bezinningsavond ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal wordt gehouden op donderdagavond 1 oktober in de Nieuwe Kerk.
De avond wordt geleid door ds. Geene en u wordt allen van harte uitgenodigd.
Aanvang 20.00 uur. Thema: ‘Eén brood – één lichaam’

All Together ‘save the date’.
Alvast even een ‘save the date’ voor de eerste All Together ontmoetingsochtend in het Maranathacentrum. Tine Visser is woensdag 18 november 2020 onze spreekster, inloop met koffie en thee om 9.00 uur en 9.30 beginnen we. Zo rond 11.00 uur gaan we afronden. We hanteren de RIVM-richtlijnen en daarom is eea aangepast, zo ook de vraag om van tevoren op te geven via alltogether.hgkatwijk@gmail.com of tel.nr. 0623247036, vol=vol. Verder informatie volgt nog. Alle vrouwen hartelijk welkom! We zien er naar uit om weer te beginnen. All Togethercommissie

Verantwoording.
Ontvangen voor de wijkkas, via ds. Lugthart: 1x €10,- en 1x €30,-.
Hartelijk dan voor uw gaven!

…. tot zondag.
Voor a.s. zondagmorgen sta ik op het rooster in de Oude Kerk. De dienst zal in het teken staan van de opening van het winterwerk. Het thema zal zijn ‘Goed om te horen’ – n.a.v. 1 Samuël 3 : 1 – 10. Laten we bidden om een rijk gezegende zondag!
Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter