Home / Contact
Agenda / Nieuws

25 juni-1 juli '21 21 juni 2021

wijkbericht

Van zondag…

ds. A.W.van der Plas nam ons mee naar psalm 84. Hij sprak over het verlangen van de ziel naar de voorhoven van de HEERE. Een uitroepen van hart en lichaam tot de levende God. Wat een bemoedigende woorden in deze week van voorbereiding. Een week die omvliegt met alle beslommeringen die een mens kan bezig houden. Maar het gaat toch ten diepste om dit verlangen wat hier beschreven wordt. Leeft dit ook in onze ziel? Staan we hier in deze week met regelmaat bij stil? Aanstaande zondag zal de nodiging weer uitgaan. Komt, want alle dingen zijn gereed. Bent u en jij er dan ook klaar voor? Dominee Van der Plas hoopt dan ook het Avondmaal voor onze wijk te bedienen.

Kerkenraadsvergadering.
Maandag 28 juni hopen we als kerkenraad bijeen te komen.
We hebben een volle agenda.
Bidt u met ons mee om wijsheid en nabijheid van de Geest?

Groet.
Aanstaande zondag zal in alle diensten het Avondmaal bediend worden. Het kan nog niet op de wijze zoals we dat al heel lang gewoon zijn. We begrepen vanuit een schrijven van de diaconie dat men het op dezelfde wijze wil doen als de laatste keer. Wijn en brood staan klaar op de plaats voor u.
Dominee Hoogendoorn zei bij de vorige bediening dat door de omstandigheden je nu niet naar de tafel kon komen, maar dat de HEERE naar u toe komt. Doelend op het brood en de wijn die voor u stond.
En dat is het ten diepste.  Er hoeft niets door ons te worden gedaan. Christus heeft alles volbracht. Door zijn volbrachte werk te aanvaarden, kunnen en mogen wij Avondmaal vieren.
We willen in deze groet ook denken aan allen die in nood en smart verkeren. Er kunnen zoveel noden in je leven zijn. Bekende en soms ook onbekende. Ziekten en ongemakken. Zo heb je niets en zo is er niets meer aan te doen. Wees dan nuchter en waakt en bedenk dat er Een is die uitkomst kan en wil geven. Zoek hem.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter