Home / Contact
Agenda / Nieuws

24 -30 april 21 april 2020

wijkbericht

Van zondag…
De verkondiging gaat door. Dat hebben we ook afgelopen zondag weer kunnen ervaren. In onze huizen hebben we mee kunnen luisteren, mee kunnen bidden en ook mee kunnen zingen. Laten we er dankbaar voor zijn dat dit kan. Maar laten we het ook wel blijven zien als een noodoplossing. Ik zie uit naar de zondag waarop we elkaar als gemeente weer kunnen ontmoeten in onze kerken en met elkaar de lofzang kunnen opheffen. Wat zal dat heerlijk zijn!

Geboren.
‘Welkom lieve Ziva’. Zo kondigen Huib en Lisanne Kuijt met veel vreugde de geboorte van hun dochter aan. Ziva is geboren op 3 april en gelukkig gaat het met moeder en kind goed. ‘Je bent voor ons een gift van God, waardevol en klein. We weten dat, waar jij ook gaat, Zijn hand op jou zal zijn.’ Kostbaar om zo naar je kind te mogen kijken! We wensen Huib en Lisanne van harte geluk toe met het wonder van nieuw leven en de zegen van God over hun gezin.

Meeleven.
Mevr. Coby Remmelzwaal – Klok is weer thuis. Daar is ze heel dankbaar voor. Ook voor het feit dat er geen chemokuren of bestralingen nodig zijn. We hopen van harte dat ze thuis verder op mag knappen.
Ook met mevr. Van Dijk – Paap gaat het echt weer de goede kant op. Ook daar zijn we dankbaar voor.
We denken aan allen die het in deze tijd zo moeilijk hebben. Het is fijn om te horen hoe er op allerlei manieren naar elkaar wordt gezien. Maar mocht u toch op een of andere manier in de knel komen: laat het alstublieft weten. U mag aankloppen bij uw wijkouderling, bij mij als wijkpredikant of iemand anders die u goed kent. En u mag voor praktische of financiële steun ook echt een beroep doen op de diaconie. De contactgegevens vind u boven dit wijkbericht.

Huwelijk.
Op mijn bureau ligt al een tijdje de trouwkaart van Jaap-Jan van Zwet en Eline de Vreugd. Op vrijdag 1 mei hopen ze elkaar het jawoord te geven, waarna ’s middags de kerkelijke inzegening van hun huwelijk zou plaatsvinden en daarna het feest. Helaas krijgt hun huwelijksdag door de crisis nu een heel andere invulling. Ze trouwen in klein gezelschap wel voor de wet, maar de kerkelijke inzegening en het bruiloftsfeest worden uitgesteld tot een later moment. Ondanks deze teleurstelling willen we hen toch van harte feliciteren met hun huwelijk, wat nu toch echt mag beginnen. Lang naar uitgezien en bijzonder om te mogen ervaren hoe God hun levens samenbracht. En dat zij ook samen mogen belijden: ‘We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft’ (1 Joh. 4 : 19). We wensen hen samen veel liefde en geluk toe onder de zegen van onze God, die erbij is, ook nu.

Huwelijksjubileum.
Op 28 april hoopt het echtpaar De Vreugd – Brörens 50 jaar getrouwd te zijn. Vanuit onze wijkgemeente een hartelijke felicitatie aan hen en allen die bij hen horen. Ook al moeten ze hun jubileum nu anders vieren dan ze van plan waren, toch mag de dankbaarheid overheersen.
We wensen hen van harte Gods zegen toe en nog heel goede jaren met elkaar.

Verantwoording.
Ontvangen voor de wijkkas via Gert-Jan en Marja Meerkerk: €20,-.
Zelf vond ik een envelop met €15,- voor de wijkkas in mijn brievenbus.
Hartelijk dank voor uw gaven!

Vakantie.
In de meivakantie neem ik altijd een weekje vakantie op. Dat hoop ik ook nu te kunnen doen, om toch even afstand te nemen van het gemeentewerk. Dat werk krijgt de laatste tijd heel anders vorm dan ik altijd gewend was. Dat vraagt op een bepaalde manier ook veel energie. Daarom is het goed om ook nu even pas op de plaats te maken.
Mocht het echt nodig zijn, dan ben ik er wel.
Ik heb deze week van time-out gepland van 27 april t/m 3 mei.

Tot zondag.
Zondagavond mag ik weer voorgaan in de Nieuwe Kerk. We hebben de draad van de Catechismus weer opgepakt. Dit keer is zondag 41 aan de beurt, over het zevende gebod. Ik preekte daar recent ook al keer over, n.a.v. wat Jezus daarover zegt in de Bergrede. Toen ging het vooral over het verbod op overspel. Voor a.s. zondag denk ik aan een heel andere invalshoek.
Kijkt en/of luistert u weer mee?
Ontvang een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter