Home / Contact
Agenda / Nieuws

23-29 april '21 19 april 2021

wijkbericht

Van zondag…

Zondagmorgen lazen we in de Pniëlkerk het begin van Johannes 21. Het thema was ‘Pasen voorbij… en nu?’ Na Pasen roept het gewone leven weer. Het leven, waarin het ook zo tégen kan zitten. Wat heb je er dan aan, dat je mag geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan? Een vraag, die dan zomaar naar boven kan komen. De discipelen mochten ervaren hoe de opgestane Heere hen in hun moedeloosheid nabij kwam en hen met het woord wat Hij hen vanaf de overkant toeriep nieuwe hoop gaf.
Zo roept Hij ook tot ons vanuit het eeuwige leven. Laten wij onze oren spitsen en Zijn woord hóren!

Meeleven.
We leven nog steeds in moeilijke omstandigheden met heel veel beperkingen. Ik hoor ook telkens weer van mensen die besmet zijn geraakt met het virus en/of uit voorzorg in quarantaine moeten. Het valt allemaal niet mee en er zijn veel zorgen.
N.a.v. de preek zondagmorgen zei iemand: misschien moeten we elkaar wat meer oproepen om door het andere raam te kijken. Het raam wat zicht geeft op de opgestane Heere en het eeuwige leven, met alle heerlijkheid die daarbij hoort.
Zit daar niet een belangrijk punt? ‘Uw leven is met Christus verborgen in God’, schrijft Paulus in Kolossenzen 3 : 3. Als dat waar is, dan mag dat toch ook heel veel rust geven?
Laten we elkaar daar dan ook mee bemoedigen en ons hier in geloof aan vasthouden, ook in deze tijd!  

Kerkenraad.
Afgelopen maandag vergaderde de kerkenraad. I.v.m. mijn aanstaande vertrek zijn er een heleboel zaken die besproken en geregeld moeten worden. Binnenkort zult u vast meer horen.
Denkt u in uw gebeden aan ons als kerkenraad?  

Beroepingswerk.
Ook ds. Jongeneel blijft. Daar zijn we dankbaar voor. Maar laten we ook begrijpen dat dit geen verdienste is van ons. De Heere roept en gaat Zijn weg met Zijn dienaren. De een gaat, de ander blijft en weer een ander mag misschien komen. We mogen het in Gods hand weten. Laten we het daar dan ook in láten.
De Heere zorgt ook voor Zijn gemeente hier in Katwijk – dat is zeker.

Verantwoording.
Bij het bezorgen van de Paasattenties werden de volgende giften ontvangen:
via Hanneke Schaap € 20,-
via Dirk Blees eveneens € 20,-.
Zelf ontving ik onderweg 1x € 30,-; 1x € 20,- en 1x € 15,-.
Hartelijk dank voor al uw gaven!

… tot zondag.
A.s. zondagmorgen zijn we als wijk opnieuw in de Pniëlkerk. We lezen verder in Johannes 21.
Ik zie uit naar een gezegende dienst!
In verbondenheid,
ds. G. Lugthart

 

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter