Home / Contact
Agenda / Nieuws

22-28 januari '21 18 januari 2021

wijkbericht

Van zondag… 

De wijn was bijna op, op de bruiloft in Kana. De vreugde dreigde te verdwijnen. Het feest voorbij. Ik herkende er de situatie van vandaag in. Velen van ons hebben het zwaar. Maar hoe wonderlijk: Jezus is daar en in de nood geeft Hij nieuwe wijn. Hemelse vreugde. In overvloed. Die nieuwe wijn – daar zit Hij zelf helemaal in. En die wijn mocht in de verkondiging van afgelopen zondag uitgedeeld worden. Hoor wat Hij u en jou te zeggen heeft en geloof het evangelie! 

Meeleven.
Deze week noem ik hier geen namen in het bijzonder. Maar ik ken ze wel. U wellicht ook. Broeders en/of zusters die onze voorbede zo nodig hebben. Laten we goed om ons heen blijven kijken. Onze nood met elkaar delen en elkaar opdragen in onze gebeden. Hoe kostbaar is het, dat als iemand niet bidden kan, dat anderen dat dan voor hem/haar doen! Zo mogen we gemeente zijn en ook dienend aanwezig zijn in onze samenleving. 

Huwelijksjubileum.
Op zaterdag 23 januari is het 40 jaar geleden dat het echtpaar Verloop – van Duijn elkaar het ja-woord gaf. We feliciteren hen van harte met dit mooie jubileum en wensen hen Gods zegen toe. De Heere geve hen nog goede jaren, met elkaar en met allen die bij hen horen!

Lidmatenkring.
A.s. maandag om 20.00 uur is er weer Jonge Lidmatenkring. Ook deze keer zullen we elkaar ontmoeten via Teams. Als er mensen zijn die willen aansluiten, dan kan dat. Geef dat dan even aan mij door, zodat ik een uitnodiging kan sturen en een link naar het filmpje om vooraf te bekijken.

Catechisaties.
Ik voel me er steeds vaardiger in worden: catechisatie geven via Teams. Ook al vind ik het niet ideaal. En heb ik respect voor de catechisanten, die na een vaak lange dag met online-lessen toch nog weer achter hun scherm kruipen voor een catechese-les. Ik hoop dat het niet al te lang zo hoeft en dat we elkaar snel weer op een gewone manier kunnen ontmoeten.

All Together.
Op D.v. 20 januari is er een All Togetheravond vanuit het Maranathacentrum, met Joke van der Meij als spreekster. Thema is: ‘Do you say yes to this dress?’ Jezus spreekt in de Bijbel over een toekomstige bruiloft. Wij hebben een Nederlandse bruiloft in gedachten, maar vanuit de betekenis van een Joodse bruiloft krijgen de woorden van Jezus een nog diepere betekenis. De avond is via livestream te volgen via de website hervormdkatwijk.nl en start om 20.00 uur. Opgeven via alltogether.hgkatwijk.nl voor nadere berichten. De All Togethercommissie

Actie Kerkbalans.
Deze week worden ook in onze wijk de enveloppen voor de actie Kerkbalans weer bezorgd. Wilt u de vraag om uw toezegging ook dit jaar weer ter harte nemen? Om het aantal predikantsplaatsen in stand te kunnen houden en ook onze kerkgebouwen te kunnen blijven onderhouden is uw en jouw bijdrage hard nodig. Hoeveel is de kerk en het werk in de gemeente u/jou waard?

Verantwoording.
Ontvangen via ds. Lugthart 1x € 10,00 voor de wijkkas.
Via Huig van der Plas 1x € 50,00, als volgt te verdelen: € 20,00 kerstattenties, € 15,00 wijkgemeente Rehoboth en € 15,00 wijkkas.
Hartelijk dank!

…. tot zondag.
A.s. zondag heeft onze wijk geen dienst. Er zijn gelukkig wel andere diensten die u vanuit huis of waar u ook bent kunt volgen. Van harte aanbevolen.
Een gezegende zondag toegewenst, mede namens mijn vrouw,
ds. G. Lugthart.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter