Home / Contact
Agenda / Nieuws

20-26 mei '22 Publicatiedatum: 17 mei 2022

wijkbericht

Van zondag….
we mochten in diverse kerken niet alleen getuige zijn van het hoorbare evangelie maar ook van het zichtbare. Er mochten weer een aantal kinderen uit de gemeente gedoopt worden. Dat mag gelukkig nog doorgaan. Het geeft ook ons moed om door te gaan. God houdt Zijn Woord van geslachte tot geslachte. Daar mogen we op vertrouwen. Godvruchte schaar houd moed.

Tot zondag… 
22 mei waar wij de morgendienst bij onze minder horende broeders en zusters hebben. Kandidaat Dijkdrent hoopt hier voor te gaan.
De avonddienst zal onder leiding van ds. Van Ekris in de Nieuwe Kerk plaats vinden. Gezegende diensten toegewenst.

Giften..    
De penningmeester melde dat er via de bank een gift van € 25,00 is binnengekomen met bestemming wijkkas.
Geefster of gever hartelijk dank en van harte aanbevolen.

Medeleven.
Ik heb geen opgave van namen gekregen. Allen die ziek zijn of anderszins een kruis met zich meedragen, willen wij opdragen aan de Troon der genade. Vestig uw hoop op de grote Medicijnmeester die al ons leed heeft gedragen aan het vloekhout van Golgotha. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven.

Tot slot.
Een heel kort bericht deze keer. Vanuit de wijk is er verder niets te melden. We wensen de jongeren nog veel wijsheid in het verder verloop van de examens die moeten worden afgelegd.
We spraken afgelopen week met ds. Westland. We hebben hem wijsheid toe gebeden op de te nemen beslissing.
Ds. Alblas en ds. Jongeneel wensen wij dat uiteraard ook toe.
De nodige vergaderingen die deze week weer op de rol staan voor wijk en gemeente hebben toch ook zeker uw gebed om wijsheid van node.
Zo gaat ook deze week- als God het geeft - weer alles zijn gang. Moge het zijn tot de meerdere glorie van Hem.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter