Home / Contact
Agenda / Nieuws

15-28 juli '22 Publicatiedatum: 14 juli 2022

wijkbericht

Terugblik.
Zondag 4 juli preekte professor G. van den Brink over Hand. 11 : 7. Sta op Petrus, slacht en eet. Hij toonde aan wat een wereldhistorische betekenis het was wat de Geest hier Petrus -dwars tegen zijn karakter, opvoeding en Schriftverstaan vanuit Lev. 11-  leerde en hoe ook de gemeente van Jeruzalem zich leerde verheugen in deze nieuwe weg die de Geest wees met het doel om het Evangelie verder te brengen en het Koninkrijk van God uit te breiden. En hoe de Geest ook vandaag nog wegen wil banen te midden van alle verwarring en vragen.
Zondag 11 juli was professor Van den Belt in ons midden. Hij preekte uit Genesis 28 : 18 over de gedenksteen van Jakob. Een preek met zes punten: de steen geschapen, gebruikt, opgericht, gezalfd, misbruikt, weggenomen en bij elk punt trok de dominee lijnen naar ons leven. De lijn naar de Steen, de vaste Rots van ons behoud ontbrak niet; de oproep klonk in de preek door -wat jonge kinderen zo graag zingen-: Bouw je huis op Jezus de Rots.

Vooruitblik.
Goede diensten toegewenst in Katwijk of waar dan ook in deze wereld.

Overleden.  
Zaterdag 2 juli overleed Gijsbert (Gijs) Vlieland in de leeftijd van 72 jaar. Hij kwam uit een groot gezin, was gewend om met mensen om te gaan en had voor ieder een woord. Goede jaren waren er in de 48 jaar die Joke en hij gehuwd mochten zijn. De Heere gaf zegen, kracht en gezondheid. Er werden kinderen geboren en toen die ook weer trouwden, kwamen er kleinkinderen. Mooie dagen waar dankbaar op terug wordt gezien. Maar in laatste jaren viel de schaduw van ziekte over hun leven. Vergeten en vaagheid kregen steeds meer de overhand bij Gijs en brachten verdriet en pijn. Juist in die jaren hebben ze samen ervaren hoe goed het was om met de gemeente samen te komen, Psalmen en liederen te zingen. Oude Schriftwoorden werden nieuw en raakten hem in het hart. Toen de verzorging steeds zwaarder werd, moest Gijs in de Wilbert worden opgenomen. Het was voor Joke en haar gezin een diep verdriet. Fijn was het dat hij zich daar toch thuis ging voelen. Nu kreeg hij plotseling longontsteking en werden zijn krachten steeds minder. We zaten aan zijn ziekbed en baden om Gods nabijheid en genade. Zaterdagmorgen werd hij uit het midden van allen die hem lief waren weggenomen. Diep verdriet, voor Joke, de kinderen en kleinkinderen en de verdere familie. We condoleren hen van harte met hun verlies. Op de rouwkaart lezen we: “De Heere is mijn Herder. “ Die tekst had Gijs zelf aangewezen. Het wijst de weg in rouw en verdriet. De Goede Herder kent al de Zijnen. Bij Hem is troost en kracht en eeuwig leven. Woensdag 6 juli vond de begrafenis plaats. In de aula van Duinrust stond Psalm 23 centraal.
Ds. A.W. van der Plas.

Geboren.
Twee geboortekaartjes vielen op de wijkmat.
De eerste was van Julian en Alisa Jonker, die op 20 juni opnieuw vader en moeder werden van Levi Joah en Dani kreeg er een broertje bij. Prof. Van den Brink las in de Ichtuskerk ook het gedichtje voor wat op de kaart stond: Door God geschapen, door ons verwacht, danken we U voor dit nieuwe leven, wat U in ons midden bracht. En ik mag er nog wel twee gebedsregeltjes voor ons wijkorganist-gezin aan toevoegen: En geef voor de opvoeding van dit  kleine meisje, elke dag ja elk uur weer nieuwe Geesteskracht.
Op de dag dat de zomer begon -21 juni- kregen Maikel en Ingrid Blankensteijn een klein meisje: Bo Julie. Ik bracht hen in februari een welkomstbezoek. Het was op de avond dat storm Dudley over ons land trok en voor flinke schrik en schade zorgde. Nee zulke stormen wensen we dit gezinnetje natuurlijk niet toe, maar wel om veel te staan in de wind van de Geest die ons leert om de Heere in alles nodig te hebben.

Giften.
Dominee van der Plas kreeg de afgelopen twee weken op bezoek vier keer € 20,- toegestopt. Drie keer voor de wijkkas en één keer voor de kerk. Heel hartelijk dank.

Meeleven.
Dominee Van der Plas meldde dat hij contact had met fam. B. van Beelen. Hij heeft de ingrijpende boodschap gekregen dat zijn toestand zeer ernstig is. Daarom vragen hij en zijn vrouw om voorbede.
Mevr. van Kralingen is  erg zwak. De behandelend arts twijfelt of zij sterk genoeg is om nieuwe bestraling te verdragen. Over drie weken volgt een nieuw gesprek waarin ze hopelijk meer duidelijkheid krijgt. 
Broeder Wim Nijgh schreef dat te midden van de zorgen er ook reden tot dankbaarheid is. De gemaakte scans geven immers aan dat de palliatieve chemokuren blijken aan te slaan, verlichting geven en wat moeheid wegnemen. Vandaar dat er nog extra kuren zijn gepland. Ook zijn Wim en Yvonne dankbaar voor het meeleven vanuit de gemeente. Maar zij spreken vooral dankbaarheid naar de Drie-enige God uit. Hij blijkt in deze moeilijke weg hun Schepper, Zaligmaker en Trooster te zijn op Wie zij mogen vertrouwen.

Invaller-scriba.
Ja die bestaat ook. Scriba Martien van der Plas is een paar weken met vakantie. Oud-ouderling Wim Sip heeft hem in het verleden meermalen in de vakantie-periode vervangen. Voor deze zomer was moeilijk iemand te vinden. Vandaar dat er weer een beroep werd gedaan op broeder Sip en gelukkig was hij hiertoe bereid. Wilt u iets doorgeven of heeft u iets te melden? Zijn gegevens zijn: T 06-40416793 en E wim-gerdasip@hotmail.com

Vakantietijd=Gidstijd.  
Afgelopen zaterdag reed ik door onrustig Nederland. Overal omgekeerde vlaggen. Spandoeken met teksten en leuzen zoals ‘Dit kabinetsbeleid lijdt tot armoede’. Ondanks de taalfout snapte ik de kreet uit het boerenhart heel goed. In Hattem reed ik langs een gids die een groep toeristen wegwijs maakte en hun vragen beantwoordde. Het deed me denken aan dat oude lied, met die kreet uit het zondaarshart:
Heer, wees mijn gids
op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn gids.
Wijs mij de weg
naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn gids.
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor.

Hartelijke (vakantie)groet,
Gert-Jan Meerkerk.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter