Home / Contact
Agenda / Nieuws

15-28 april '22 Publicatiedatum: 11 april 2022

wijkbericht

Van zondag…
ds. Foppen ging voor uit Mattheus 27. De bespotting van Jezus. Het lijkt op een tussenactiviteit tussen de veroordeling en de kruisiging maar het is wel degelijk een heel diep stuk. Hebt u al voor deze Koning gebogen en Hem aanbeden?

Tot zondag… 
voor Goede Vrijdag staat ds. J.P. Ouwehand op het rooster om 10 uur in de Nieuwe Kerk en voor 1e Paasdag dr. J. Hoek in het Maranathacentrum om 18.00 uur.
Voor zondag 24 april staat ds. P.J. Visser om 10,00 op het rooster in de Oude Kerk.
Een heel rijtje maar deze kerkbode is dan ook voor 14 dagen.
Goede en gezegende diensten toegewenst.

Giften..   
de Paaswijkavond bracht € 98,25 op en de Paaswijkmorgen 274,75 inclusief 10 euro per bank ontvangen.
Via broeder van der Mey 20 euro en ook via de broeders Meerkerk en Guijt 20 euro ontvangen en ook per bank ontvingen we 2 keer 10 euro.
Dit alles is bestemd voor de wijkkas.
Alle geefsters en gevers hartelijk dank en van harte aanbevolen.

Medeleven
We noemen de namen van Erika Verdoes, mevrouw van Kralingen-Keus, de familie Vlieland maar in het bijzonder ook van onze oud-ouderling en bezoekbroeder Wim Nijgh. Hij kreeg in de afgelopen week een vreselijk bericht te horen. Deze week hoopt hij met de doctoren een behandelplan op te kunnen stellen. Wij denken aan hem en zijn gezin in deze moeilijke tijd en bidden samen met hun en de andere zieken om herstel en Kracht van Boven om deze omstandigheden te kunnen doorstaan.
We ontvingen ook nog een bericht van geboorte.
Nola Kuijt mocht het levenslicht zien op 16 maart j.l.  De trotse ouders Huib en Lisanne en de niet minder trotse zus Ziva maken dit aan de wereld bekend. Wij wensen hen Gods Zegen in de opvoeding van de kleine Nola toe en hopen dat jullie veel plezier aan elkaar mogen beleven.

Tot slot.
Goede Vrijdag en Pasen staan voor de deur. Voor velen een paar welkome vrije dagen. Voor allen die bij de kerk van alle eeuwen horen een dubbel gevoel denk ik. Het lijden en sterven van Jezus is voor ons een toegang tot God de Vader maar toch ook een blik op jezelf mag ik hopen. Ik geloof toch zei iemand van de week tegen me. Ja dat kan maar wat doen deze dagen dan met je? Lees in je bijbeltje dan maar eens wat Petrus overkwam. Sta je daar boven? Of moet je met de kennis van jezelf ook bitterlijk wenen. Dan ga je dat onbegrijpelijke wonder van genade nog meer waarderen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet. En weet: De Heer is waarlijk opgestaan.
Johan Berkheij

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter