Home / Contact
Agenda / Nieuws

14-20 januari '22 Publicatiedatum: 10 januari 2022

wijkbericht

Van zondag…
de woeste baren werden ons geschilderd door ds. Van der Plas. Maar voor onze Heiland is geen zee te hoog of te woest. Wie is Hij toch dat ook de zee en de wind Hem gehoorzamen? Dat vroegen de mensen in die tijd maar ook zijn discipelen zich hardop af. Is het u al duidelijk? Wie Hij is, bedoel ik. Het heden der genade is nu. Laat de tijd niet voorbij gaan en geef u over aan Hem die zee en wind bestraft maar voor wie de boze ook een overwonnen vijand is.

Tot zondag… 
16 januari hoopt onze oud-predikant ds. Lugthart de doopdienst te leiden in de Ichtuskerk. In deze dienst van Woord en sacrament zal de doop aan een aantal kinderen uit de gemeente bedient worden.

Giften..  
deze week een leeg blad van de penningmeester ontvangen. U denkt toch wel aan ons? Van harte aanbevolen.

Vanuit de Kerkenraad
We hopen deze week met ds. Smit en ds. Vander Plas te spreken over hoe de kerkenraad nagedacht heeft over de praktische invulling van het beleidsplan.

Meeleven.  
Erica Verdoes  is bezig met de laatste bestralingen. We hopen dat zij verder mag genezen.
We hoorden dat mevrouw Van den Oever-Paap met ernstige benauwdheidsklachten is opgenomen. We bidden dat de Heere haar verlichting mag geven.
Zo bidden we ook voor alle andere zieken. We bidden ook dat onze nieuwe regering onder Gods voorzienigheid mag regeren en dat zij dat ook vanuit Zijn Woord mogen doen.  

Tot slot.
Kort bericht dit keer. Als er niets te melden is, maken we er ook geen verhaal van. Het nieuwe jaar is alweer onderweg , de dagelijkse bezigheden weer begonnen. Laat het Woord ook hierin een plaats mogen hebben.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter