Home / Contact
Agenda / Nieuws

13-19 maart 2020 09 maart 2020

Wijkbericht

Van zondag…
‘Meer dan het gewone’. Zondagavond in het Maranathacentrum ging het over de oproep van Jezus om je vijanden lief te hebben. Een confronterende oproep, waar we ons zo verlegen mee kunnen voelen. We kijken bij deze woorden naar Jezus zelf. Want in Hem zien we Gods liefde uitgestort voor ons, die vijanden waren van Hem. Alleen door Zijn liefde kan het!

Meeleven.
Deze week zijn er geen zieken te melden. Ondertussen horen we wel over een angstig virus wat om zich heen grijpt, ook in ons land. Juist zij die al zo kwetsbaar zijn, maken zich zorgen. Mogen we elkaar dan bemoedigen met de woorden van Psalm 91? Wat er ook gebeuren zal, in de schuilplaats van de Allerhoogste mogen we ons geborgen weten. Die troost wens ik een ieder toe!
We leven ook met de familie Jongeneel, nu er deze week een beslissing moet vallen m.b.t. het beroep vanuit Genemuiden. Tegelijk loopt er ook een beroep vanuit Katwijk en dat beroep doet ook mee.
We bidden dat de Heere Zijn weg zal wijzen!

Catechisaties.
Komende week zijn er weer gewoon catechisaties. Het einde van het seizoen is in zicht. Wat gaat het snel!
Ik hoop dat alle catechisanten er dinsdag weer zijn.

Gespreksavond ouders.
In onze kerkenraad wordt van tijd tot tijd benoemd dat er soms veel zorgen zijn bij ouders over hun opgroeiende jongeren. Er wordt immers van alle kanten aan onze jongeren getrokken, terwijl we ze zo graag vast willen houden voor God en voor Zijn Koninkrijk. Als kerkenraad dachten we dat het goed is om hier eens met ouders over te praten. Om zorgen te delen, met elkaar te bidden en te bezien of er behoefte is aan meer (en wat dan).
Daarom een open uitnodiging aan alle ouders van jongeren van ongeveer 14 jaar en ouder om op D.v. 16 maart naar het Maranathacentrum te komen voor een gespreks- en gebedsavond m.h.o. op onze jongeren. De avond begint om 20.00 uur.

Bijbelkring voor senioren.
De Bijbelkring voor senioren komt op dinsdag 17 maart weer bij elkaar.
We lezen en bespreken 1 Petrus 3 : 1 – 12.
Het zijn altijd mooie ochtenden en ik zie er daarom ook nu weer naar uit.
We beginnen om 10.00 uur en het is in het Maranthacentrum.

Vrouwenochtend.
Hierbij nodigen we alle vrouwen van harte uit voor de vrouwenochtend van wijkgemeente Maranatha op donderdag 26 maart 2020.
De ochtend begint om 9.30 en eindigt om 11.30.
In het eerste gedeelte is er een inleiding met als thema ‘Gods Heerlijkheid in gebrokenheid’. Na de pauze gaan we weer iets creatiefs maken.
Oppas is aanwezig, kosten zijn 12 euro.
Opgeven is mogelijk tot uiterlijk zaterdag 21 maart ,via alieguyt@hotmail.com  of 06 30005008 ( tussen 10 en 12 uur).
Een welkom aan iedereen.

All Together.
Woensdagochtend 18 maart is er weer een All Together-ochtend. Een ontmoetingsplek voor vrouwen, met ruimte voor bezinning en ontmoeting.
De ochtend begint om 9.30 uur en wordt gehouden in het Maranathacentrum.
Zie voor meer informatie de advertentie achter in de kerkbode. 

Verantwoording.
Ontvangen via ds. Lugthart: 1x €10,- (wijkkas).
Hartelijk dank hiervoor.

Tot zondag.
Zondagmorgen ontmoeten we een oude bekende, in de persoon van onze oud-predikant ds. Foppen. Hij gaat voor onze wijkgemeente voor in de Ichthuskerk.
Ik wens u allen, met hem, een gezegende dienst toe.
Ontvang een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter