Home / Contact
Agenda / Nieuws

12-18 februari '21 09 februari 2021

Wijkbericht

Van zondag…

‘Nog een teken – brood voor iedereen’.
Dat was het thema zondagmorgen in het Maranathacentrum, naar aanleiding van de geschiedenis uit Johannes 6 : 1 – 15. De Heere Jezus laat zien dat in het Koninkrijk van God met iets wat weinig voor lijkt te stellen toch grote dingen gedaan kunnen worden. Ten diepste verwijst het brood wat Hij breekt naar Hemzelf. Met Hem en met Zijn Woord kunnen de discipelen op pad, nadat ze ook eerst zelf hebben mogen eten.

Meeleven.
We leven mee met de zieken en rouwdragenden onder ons. Wat kan juist deze tijd daarom ook moeilijk zijn. Fijn dat de basisscholen deze week weer open gingen. Maar ook spannend: hoe zal het gaan? We wensen het personeel van de scholen veel vreugde en wijsheid toe. Tegelijk denk ik ook aan de jongeren en jongvolwassenen, die nu al zolang thuis online hun lessen moeten volgen en voor wie er nog weinig perspectief lijkt te zijn dat dit op korte termijn anders wordt. Ik merk aan de catechisanten (en ook thuis) dat dat niet meevalt en wens hen veel moed en volharding toe.

Lidmatenkring.
Op 15 februari is er weer jonge Lidmatenkring. Ook deze keer ontmoeten we elkaar via Teams.
Is er nog iemand die mee wil doen: welkom! Graag dan even je e-mailadres aan mij doorgeven.

All Together.
Op D.V. woensdag 17 februari is er een koffiemoment via Zoom over het thema ’Abigaïl’. We gaan dan met elkaar zingen, Bijbellezen, bidden en nadenken over Abigaïl. Zij is een bijzonder dappere vrouw, ook naar David toe. Vanaf 19.45 uur kun je binnenzoomen, we starten de avond om 20.00 uur en om circa 21.30 uur sluiten we weer af. Iedereen is welkom.
Graag aanmelden door een mail te sturen naar: alltogether.hgkatwijk@gmail.com; dan ontvang je van ons enkele dagen voor 17 februari de link om deel te nemen.
We hopen je te ontmoeten. Tot dan! All Together commissie

Beroep.
Afgelopen zondag is meegedeeld dat de kerkenraad van de hervormde gemeente te Kamerik voornemens is om een beroep op mij uit te brengen. Dat roept van alles bij mij en in ons gezin op. Hoe dan ook dwingt het tot een hernieuwde bezinning op de vraag waar mijn en onze roeping ligt. We zoeken er biddend de weg van de Heere in.
Op maandag 15 februari zal het beroep naar verwachting ingaan, op zondag 21 februari zal ik er ’s morgens voorgaan en uiterlijk 8 maart is het de bedoeling dat ik mijn beslissing kenbaar maak.

Jarig.
Op de dag dat ik dit schrijf, vier ik mijn 40e verjaardag. Een bijzonder getal, ook in Bijbelse zin. Ik ben er dankbaar voor dit in gezondheid te mogen beleven, samen met mijn gezin. Het zal vandaag een andere verjaardag worden dan anders. Geen bezoek. Wel berichtjes, mailtjes en kaarten. Dat doet goed. Zo gaat deze gedenkdag toch niet ongemerkt voorbij. Ik hoop dat er onder Gods zegen nog vele mogen volgen.

…. tot zondag.
Zondag sta ik opnieuw op het rooster voor het Maranathacentrum, nu voor de avonddienst. Het is de eerste lijdenszondag en dat zal ook van invloed zijn op de tekstkeuze. Ik weet op dit moment nog niet welk bijbelgedeelte het zal worden, maar het zal opnieuw uit het Johannesevangelie zijn.
Allen een gezegende zondag toegewenst, ook namens mijn vrouw,
ds. G. Lugthart.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter