Home / Contact
Agenda / Nieuws

11-17 nov '22 Publicatiedatum: 13 november 2022

wijkbericht

Van zondag…
Ds.J.Ouwehand ging ons voor uit 1 Koningen 18. Een overbekende geschiedenis maar vanuit een andere hoek belicht. Het volk antwoorde niet op zijn vraag maar wachtte af. Maar uiteindelijk moesten zij maar ook wij erkennen: De HEERE is God!

Tot zondag… 
Komende zondag hoopt onze oud predikant ds. Foppen voor te gaan in de morgendienst van de Pnielkerk.
Fijn dat hij weer in ons midden mag zijn.

Giften.
Via de penningmeester kreeg ik een gift door van de broeders Blees en van der Plas van € 10,00.
Geefster of gever hartelijk dank en van harte aanbevolen.

Medeleven
Dankbaar zijn we met de familie Rietschoten voor de geboorte van Hannah. Zij mogen dit als een geschenk van God ervaren. We wensen hun samen met Martijn nog veel vreugde toe met deze kleine spruit.
Er is ook verdriet. Mevrouw van Duijn is ernstig ziek.
Moge de Heere haar nabij zijn in haar uiterste.

Akties.
De voedselbank actie tijdens de Dankdag diensten was een groot succes. Bedankt aan allen die hieraan hebben bijgedragen.
Maar de volgende aktie staat alweer op stapel. De sinterklaas voedselbank/voorraadkast actie.
U leest hier elders in het kerkblad alle bijzonderheden over.

Tot slot.
Met dank aan de eindredactrice die zo coulant was om mij nog wat schrijfruimte te gunnen. Ik was helemaal vergeten dat ik aan de beurt was. Er spelen vele zaken in onze gemeente en de meningen hierover zijn nogal verdeeld.
Laten wij het vooral toch wel eens blijven over die Ene Naam door welke wij moeten zalig worden.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter