Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2021-45 09 november 2021

Meeleven

En daar was het weer. Het  gesprek van de dag. Het aantal besmettingen stijgt, de ziekenhuizen raken overbelast. Laatst kwam er iemand van elders op bezoek. Ze waren op weg naar de Melkweg langs de Pniëlkerk gekomen. Wat mooi dat er die banner ophangt. “Werkers in de gezondheidszorg, we bidden voor jullie”. Inderdaad, dat doen we. Mag ik heel voorzichtig aan een bekend gezegde herinneren? Dat gezegde luidt: Bid en werk! Dat staat zo niet in de Bijbel, maar het is wel een woord dat een zaak benoemd die we overal in de Bijbel tegenkomen. En ook geldt voor dit gebed. We moeten er ook naar handelen. Dat doen we door ons aan de maatregelen te houden. Anders is het eerder een loze kreet dan een gebed. Dus de basisregels na komen. Niet pas als de maatregelen kunnen worden gehandhaafd door de boa’s, maar op het moment dat ze worden afgekondigd. Als de minister in een persconferentie zegt dat we in de binnenruimte weer mondkapjes gaan dragen, dan moeten we natuurlijk niet wachten tot de dag waarop het verplicht is, maar er mee beginnen als het wordt aangekondigd. We moeten er dan natuurlijk achter gaan staan. Waarom? Wel doordat het bij een christelijk levensbesef hoort dat je om je naasten denkt. Je moet hen immers liefhebben, dat gebiedt God, de Heere.

En in Rom. 13 lezen we:

3 Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. 4 Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. 5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten.

En dat laatste gaat over uw geweten, zoals dat dor het Woord van God gevormd is. Laat niemand zeggen dat kon Paulus makkelijk schrijven, want toen was het niet zo´n regering als vandaag. Tegenwoordig sanctioneert de overheid abortus provocatus, euthanasie en legaliseert allerlei dat strijdt met het Woord van God. Paulus leefde onder een regering die zichzelf zag als goddelijk en de afgodendienst bevorderde. De dag des Heeren kende men niet, Het grootste deel van de mens was slaaf van anderen, een gewoon mens had weinig tot geen rechten, laat staan morgelijkheden. Het vrije woord en vrije meningsuiting waren termen die met amper kende. Nee, laten we dit woord horen en meeleven met hen die door dit virus in een levensbedreigende situatie terecht zijn gekomen. Mensen die en zwakke gezondheid hebben, mensen die een transplantatie hebben ondergaan, mensen met ziekten die het vaccin afbreken of de werkzaamheid ervan onderdrukken.

Dit doen we dan niet omdat we op het vaccin vertrouwen of op menselijke mogelijkheden. Maar dit doen we omdat we de Heere vertrouwen en geloven dat Hij ons het leven schenkt! Dat hebben we van Hem, en Hij zegt ons om te luisteren naar Zijn stem en te handelen zoals Hij in Zijn Woord ons zegt.

Zondag

Zondagavond heeft onze wijk dienst in de Pnièlkerk. Aan de orde is Zondag 23. Hoe bent u rechtvaardig voor God

Catechese

Dinsdagavond hoop ik jullie allemaal weer te mogen ontmoeten. We hopen dat de zieken weer beter zijn en dat we niet weer in Lock down gaan. Tot dinsdag.

Bijbeluur

Woensdag 10 november hopen we elkaar weer te ontmoeten op ons Bijbeluur. Aanvang 15.00 uur! We lezen de laatste en ongetwijfeld bekendste van de pelgrimsliederen. Psalm 134. U bent allemaal weer van harte welkom.

Wijkavond

Donderdag 11 november hopen we elkaar weer te ontmoeten. De vorige keer werd het iets anders dan was beloofd. Nu dan een begin met wat ik van plan was: een aantal avonden besteden aan onze oudste broeders en zusters: het volk Israël. Er is heel veel te doen over Israël en de betekenis van dit volk voor de christelijke gemeente. Over bijna ieder onderwerp dat betrekking heeft op de Bijbel moet je ook spreken over de betekenis van Israël voor dat onderwerp. Maar over bijna ieder onderwerp waarbij Israël ter sprake komt is ook discussie. We zien ook in onze tijd dat er gemeenten ontstaan die zich richten op wat we noemen Messiasbelijdende Joden. Er ontstaan daardoor ook allerlei vragen en ik dacht: het is misschien zinvol daar eens aandacht aan te besteden. Israël - het Jodendom. Allen hartelijk welkom! Aanvang 19.45 uur.

Tenslotte

Het waren hectische weken. Wat ik aan het begin van dit wijkbericht schreef moet je dan als dominee in leren leven. Ook als het gaat om het wachten, inwachten van de Heilige Geest. Je zou denken dat preken maken met de jaren gemakkelijker wordt…. Mijn ervaring is tegengesteld. Mijn vaderlijke vriend ds. Langhout wilde nog wel eens zeggen: 40 minuten praten, dat kan ik wel, maar preken….. In een wereld waarin het dagelijks werk voor velen betekent het halen van targets die je kunt meten en resultaat boeken dat je kunt aantonen, is een preek dan al gauw een stuk tekst, dat uit de printer rolt en op een aardige manier op het scherm getoond kan worden. Als je deze definitie niet onderschrijft ben je natuurlijk niet van deze tijd. En al helemaal niet als je dan ook nog op de kansel de Bijbel na spreekt en zegt: Zo zegt de Heere.

En dan hebben we het nog niet over de discussie over het nieuws dat de wereld ingebracht wordt. Is het echt, waar, betrouwbaar? Of is het fakenieuws. Hoe zit het met de preek van een dominee? Dat is zijn mening toch? Ik denk er anders over…

De kerkenraadsleden herinner ik (als u de kerkbode op tijd hebt) aan de ambtsdragers vergadering van donderdagavond! Ik wens u allen een gezegende zondag.

Een hartelijke groet vanaf de Melkweg.
J. en G.A. Geene.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter