Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2020-51 14 december 2020

Medeleven 

En toen ging het allemaal ineens nog weer anders. Nou ja, ineens. We zagen het natuurlijk wel aankomen. De getallen gaan al een poos de verkeerde kant op. Ik moet denken aan hen die alleen door het leven gaan. Met weinig familie en vrienden. Wat zal het voor hen betekenen nu we weer een nieuwe ronde krijgen van afzondering. Zo veel mogelijk binnenblijven. Geen contacten. En dan is er de gedachte aan de gezelligheid en verbondenheid die er gewoonlijk in deze tijd van het jaar is. Er kan weinig georganiseerd worden en dan blijven juist zij, die niet veel contacten hebben, alleen over. Meeleven kan op allerlei manieren. De wandeling die we dan toch mogelijk nog maken, kan door hun straat en langs hun huis met brievenbus gaan. We kunnen dan wel niet samen een kopje koffie drinken, maar het pannetje soep uit lang vervlogen tijden kan ons ook vandaag wel iets leren. En het is een mooi teken van verbondenheid en aandacht voor de ander. Wees creatief, zeggen we dan vandaag. Ja, maar wees vooral betrokken. Bramhartigheid is vaak tot een zielig begrip geworden. Maar het woord betekent dat je hart voor die ander openstaat. Dat je aandacht hebt en als het kan daar ook naar handelt. We kunnen het leren van Jezus. Van Hem lezen we: Hij was met innerlijke ontferming bewogen. En als het kerstfeest ons vertelt dat God naar ons heeft omgezien, dan mogen wij er van leren naar elkaar om te zien.

Gezamenlijke kerst-wijkavond

17 december zal de gezamenlijke kerstwijkavond worden uitgezonden vanuit de Nieuwe kerk. Er kunnen maar heel weinig mensen bij aanwezig zijn, maar u bent allen uitgenodigd via de livestream er aan mee te doen. Thuis mag u zingen en kunt u een kopje koffie nemen. We kunnen elkaar niet zien, maar we kunnen wel samen verbonden zijn. De Heilige Geest wil ons door Zijn kracht verbinden aan de geboren Koning. Daar gebruikt Hij Zijn Woord voor. Hij is het immers die het Woord van God heeft opgeschreven door de hand van mensen. Daarom heet de Bijbel Gods Woord. En daarover gaat het deze avond. En we willen luisteren naar wat de Bijbel ons zegt over 2 groepen rondom de kribbe van Bethlehem: “de herders en de engelen”. De avond wordt geopend door zang van “het Klokkenkoor”. De Katwijkse familie Klok zingt: Hoor de eng’len zingen Gods eer. En medley van kerstliederen. We willen samen bidden en de Bijbel lezen. Een meditatie en een kort “verhaal”. Een gedicht. Voorts is er opgenomen zang vanuit de Nieuwe kerk en als het nog mogelijk is, zullen een aantal leden van kerkenraad en damescomité een paar liederen zingen.

Het moet allemaal niet te lang duren, dus houden we het allemaal beperkt. Maar we hopen op een mooie avond.

Kerstattentie

Een kerstwijkmiddag op de gebruikelijke wijze kan niet, maar de kerstattentie hopen we langs te komen brengen. Zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur kunt u een dame of heer aan de deur verwachten. We houden afstand, maar brengen u wel graag iets langs.

De kerkdiensten

Elders kunt u lezen waar onze wijk dienst heeft. We hopen elkaar op de ongemakkelijke manier te ontmoeten onder het Woord. We bidden dat de Heere alle ongemakken wegneemt en ons rijk zegent onder Zijn Woord. Dat betekent niet dat het Woord niet hard kan aankomen, maar ook dat is rijke zegen. Het is immers een zeer vernederend gebeuren voor ons mensen. De Zoon van God moest geboren worden in een stal voor ons. Dat was niets romantisch aan, en al helemaal niets moois. Het was barre nood en ellende. Voor kribbe kun je ook lezen GFT-bak. Die hadden ze in die tijd nog niet, en daarom hadden ze een paar schapen en die aten dan de resten op. Je zult er maar terecht komen. Ja, daar zijn we terechtgekomen. En nu komt Christus daar te liggen. En die kribbe staat in de kerk. Dat is de plaats waar Jezus met zondaren samenwoont. Een plek voor Jan Rap en zijn maten. Wat een wonder. Ja, je kunt er aan voorbijgaan. Doe dat toch niet!

Wijkactiviteiten

Alles is weer anders en de datum van 19 januari D.V. is nu de stip op de horizon. Tot die tijd zullen alle bijeenkomsten buiten de kerkdiensten niet doorgaan, zo verwacht ik. Dat betekent dat we hopen nog wel de kerstattentie te kunnen bezorgen. Maar  daarnaast zullen er weinig dingen mogelijk zijn om elkaar te ontmoeten. Dus geen Nieuwjaarsreceptie, geen lidmatenkring en geen wijkavond op de gebruikelijke wijze. We zullen in de komende tijd ongetwijfeld nadenken over mogelijkheden online. Dan kunt u daarvan kennis nemen via de website van de gemeente.

Remote Acces

Dat is een moeilijke term. Het betekent “toegang op afstand”. Dat is wat de Heere ook heeft, zou je kunnen zeggen. Hij woont in de hemel en toch heeft Hij toegang tot ons hart. Het wonder van de komst van de Heilige Geest. Hij brengt het contact tot stand tussen de hemel en de aarde, tussen de Heere in de hemel en ons mensen op aarde. De Heere verschaft zich toegang tot ons hart. Om daar Zijn heilzame werk te doen. Daar ga ik hier nu niet over preken. Maar het is een term uit de wereld van de computer en internet. Je kunt van een computer thuis de computer op je werk bereiken en bedienen. Daar iets opzoeken, of daar een programma starten. En mogelijk kan dat u helpen of jou, om voor iemand anders thuis iets te doen. Wat dan wel. Nou oma heeft sinds kort een laptop. Je zou uren met haar doorbrengen om dicht bij haar uit te leggen hoe dat ding werkt en haar te vertellen dat ze op de laptop naar de kerkdienst kan kijken en luisteren, met de kinderen skypen of een mooi boek laten voorlezen, etc, etc. Nu is dat allemaal niet mogelijk. Oma mag maar een enkeling ontvangen. Dus hoe moet dat dan?

Google eens remote acces en kijk of je een gratis programma vindt dat je met de laptop van oma kan verbinden. Installeer het bij oma op de laptop en zo kun je haar helpen de komende tijd toch van alles te genieten dat op de website van de gemeente te vinden is. En ja zo wil de Heilige Geest mensen verbinden aan de boodschap van het Evangelie. Ja, dat kan: Immanuël via de laptop.

Tenslotte

Hoe het allemaal zal gaan de komende weken, weet ik nog niet. We hopen elkaar te mogen ontmoeten onder het Woord van God. Andere woorden heb ik niet. Maar de Heere heeft woorden. Woorden van eeuwige kracht en troost. Omdat ze geschreven zijn met het bloed van het Lam, het hartebloed van het Kind van Bethlehem. Dan mogen we het horen: Ik verkondig u grote blijdschap: U is heden geboren de Zaligmaker. Dan is het misschien niet gezellig, maar wordt u wel gezaligd! Is het soms een donkere weg, maar ziet u het Licht!

Vanaf de Melkweg, wens ik u mede namens mijn vrouw een Gezegend Kerstfeest en ook Gods zegen voor het jaar onzes Heeren 2021.

JG

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter