Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2020-49 30 november 2020

Medeleven

De zogenaamde tweede golf van besmettingen met het Covid-19 virus houdt lang aan. Steeds vaker hoor ik van besmettingen. Vooral jonge mensen ondervinden er weinig hinder van. Maar anderen ondervinden toch langduriger moeiten. Het kan zo maar een hele familie raken. En als dan ouders overlijden en de al op leeftijd gekomen kinderen in het ziekenhuis komen, wat is er dan een zorg en rouw. We kunnen niet peilen hoe diep het verdriet dan is. Niet bij de begrafenis van je man of vrouw aanwezig kunnen zijn. Diepingrijpende zaken in een mensenziel. We gaan de melaatsen in de Bijbel wat beter begrijpen. En dan is het des te meer bijzonder als we horen van de Heiland, die Zich over de zieken ontfermde en hen genas. Eens zal de belofte in vervulling gaan: En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. Zo lazen we uit openbaringen 22. Geen ziekte zal er meer zijn. Zo mogen we dat lezen. En dan denken we deze week wel in het bijzonder aan dat zinnetje uit het Avondmaalsformulier: Hij heeft de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer weggenomen, nl. de zonde. Daarom is er verwachting en uitzien. Voor aanstaande zondag stond de viering van het Heilig avondmaal op het dienstenrooster. Wat kan het verlangen in ons hart groot zijn naar de gemeenschapsoefening met de Heere. Verlangen naar versterking in het geloof dat de beloften van de Heere waar en betrouwbaar zijn. Laten we de Heere bidden om deze versterking. Hij is aan de middelen van brood en wijn in de avondmaalsviering niet gebonden. Wij zijn er wel aan gebonden. Als de Heere het sacrament heeft gegeven, dan is het niet goed als wij menen wel zonder te kunnen. Maar nu het allemaal anders is betekent dat niet dat de hand van de Heere verkort is. Hij komt over bergen en ravijnen.

Hoe lieflijk zijn op de bergen
de voeten van hem die het goede boodschapt,
die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede,
die heil laat horen,
die tegen Sion zegt:
Uw God is Koning.

Gezamenlijke wijkavond

Donderdag 3 december hoopt Ds. Jongeneel te spreken op de eerste Adventsavond. U kunt het meemaken via de livestream vanuit de Nieuwe kerk. Een mooi moment om met elkaar toe te leven naar het Kerstfeest. Maak er een mooie avond van met elkaar. En de wek daarop: 10 december hoopt dan ds. Lugthart de avond te verzorgen. Elders in deze kerkbode leest u er vast meer over.

Lidmatenkringen

We hadden een goede avond samen. We hopen elkaar in het nieuwe jaar weer te kunnen ontmoeten op donderdag 7 januari. Dan lezen we hoofdstuk 13 en 14. Het is zo januari. Dus ik schrijf het maar vast neer….

Zondag

We maakten een begin met de lezingen uit het Evangelie naar de beschrijving van Mattheus. Het Evangelie uit de hemel! Zondag gaat het over de weg van het evangelie uit de hemel naar de mensen. Naar het hart van de mensen, naar u en mij. Een lange weg. Sommigen zeggen dat het een hele strijd was voor God om het bij de mensen te krijgen. Of je dat zo mag zeggen, en of de Heere God dan niet te veel vanuit onze menselijk kijk wordt getekend, daar over is veel strijd geweest en eigenlijk nog altijd. Hoe ver heeft de Zoon van God Zich in het vlees en bloed van de mensen begeven? “Hoe diep mogen we Hem in het vlees trekken” Van Luther zou de uitspraak zijn, dat we Christus niet te diep in het vlees kunnen trekken. Van dr. Kohlbrugge werd gezegd dat “hij dat zo diep deed, dat het rakelings langs de rand van de afgrond ging, waarin Christus een zondaar, net als wij, zou geworden zijn. Een voorbeeld is te vinden in zijn parafrase op de Catechismus. Op de vraag “Welke persoon droeg derhalve onze Heere in Zich in de dagen Zijns vleses?”, is zijn korte antwoord: “Onze persoon, de persoon des zondaars.”” Het antwoord gaat echter niet over de rand. Tot slot schreef hij: “In deze onze toestand verkeerde de Heere hier voor ons, en was nochtans in zoverre niet, wat wij waren, als Hij ‘voor ons’ deed, daar Hij als zodanig de Heere uit de hemel was.”

Tenslotte

In de familiekring zijn er gelukkig geen coronapatienten. Dat betekent wel dat er geen verjaardagen kunnen worden gevierd en dat creatief moet worden omgegaan met mogelijkheden om elkaar toch te kunnen ontmoeten. Een en ander zal wel betekenen dat we volgende week meerdere dagen de verjaardag van mijn vrouw moeten vieren. 3 volwassenen op 1 dag maximaal kunnen ontvangen betekent dat moeder dan haar kinderen in etappes gaat zien. Gelukkig is er de telefoon met alle mogelijkheden van dien. Nooit gedacht dat we daar nog eens zo dankbaar voor zouden zijn. Dezer dagen las ik in het boek van ds. G. P. Vins. Niet alleen hij zelf zat vele jaren in gevangenschap vanwege de verkondiging van het Evangelie, maar ook zijn moeder werd gevangengenomen en kreeg 3 jaar strafkamp te verduren. Ds. Vins schreef het volgende gedicht.

Brief aan mijn moeder.
Mijn oude moeder, bent u nog in 't heden?
Uw leven, door een hoge muur omringd,
en grijsheid wordt als speelgoedstuk vertreden
door de bewaker, die zijn somberheid verdringt.

Daar in 't gevang, de poel van ontucht zelve,
Waar laagheid in de mens en leugen is,
dreigt diepe smart u bijna te bedelven,
om hen, die slaven zijn van zond' en duisternis!

Vaak fluistert u tot God in uw gebeden,
Wanneer u 's nachts geknield ligt voor uw brits:
„O Heer! wil deze harten overreden,
wijs hun de weg naar 't heil, dat eeuwig is!"

Ik weet, dat voor de mensen van uw jaren
gevangenschap zich moeilijk dragen laat .....
Hoe wenst’ ik u voor alles te bewaren,
mijn leven gaf ik en mijn vrije staat!

(De vertaling is van mijn vriend Walter Büdgen. Hij helpt ons vaak met vertalingen voor ons werk in Belarus. Ook in de jaren 70 van de vorige eeuw was hij al actief voor de kerk in het oosten).  Dan hebben wij niet te klagen en veel misbaar te maken. We hopen en bidden dat er genezing mag komen en een einde aan de rondgang van het virus over de aarde. Maar dat kan nog wel even duren. Alles roept ons op ons tot God te bekeren en onze gebeden tot redding van de wereld op te zenden tot de Heere. Maranatha.

JG

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter