Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2020-10 02 maart 2020

 

Onze zieken

We denken aan de zieken, thuis en elders verpleegd. Dagelijks worden mensen ziek. We kijken er niet van op. Totdat we ineens worden overmeesterd door gevoelens van angst en vrees. Er dreigt een pandemie. De media helpen er vandaag aan mee dat grote groepen mensen hierdoor bevangen worden. Het is verstandig om maatregelen te nemen zoals die worden voorgesteld door de bevoegde instanties. Maar we behoeven niet overspannen te reageren. Zeker een christenmens niet. Psalm 91 zegt: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEERE: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’ (NBV)

Derde Lijdenszondag - Avondmaalszondag

We lezen verder in het bekende lied van de Knecht des Heeren in Jesaja 53. In het midden van vers 5 staat: “De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem”. In het formulier staan de prachtige woorden: „Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven.” Dat is toch wel de kern van de Avondmaalsviering. We gedenken de dood van de Zaligmaker. En het formulier zegt ons dat we dit mogen doen tot onze hulp en troost. Aan de tafel van de Heere Jezus is plaats voor zondaren die om vergeving en vernieuwing verlegen zijn.

Damescomité

Vanwege de voorbereidingen voor de Paasbijeenkomsten willen we elkaar ontmoeten op D.V. donderdag 12 maart. Locatie: Pniëlkerk. Inloop vanaf 9.45, dan is er koffie. Rond 10.00 uur willen we dan beginnen. G.A. Geene.

Verantwoording

  • Mevrouw M. de Jong ontving € 10 voor het damescomité;
  • De broeders J. van Vliet en G.J. Zwanenburg ontvingen € 10 voor de wijk.
  • Via de brievenbus Melkweg een envelop met €28 in bonnen voor Belarus.

Catechese

Nog een onderbreking van de catechisaties. Dinsdag 10 maart is er geen catechisatie. Maar… de twee weken die daarop volgen wel! Dus dan hoop ik jullie allemaal weer te zien. De laatste twee keren van dit seizoen. Dan hebben we weer 20 keer catechisatie gehad in dit seizoen. Laat je plaatsje dus die twee keer niet leeg!

Herinnering Bezinningsuur H. Avondmaal

Donderdag 5 maart hoopt ds. Hogendoorn het bezinningsuur ter voorbereiding op het H.A. te leiden. Hartelijk welkom. Het Anker: 19.45 koffie – 20.00 aanvang.

Biddag voor gewas, arbeid en visserij.

Woensdag 10 maart gaan de deuren van de Godshuizen in onze gemeente open. U wordt verwacht. We willen ons voor de Heere verootmoedigen en Hem om Zijn zegen bidden over ons dagelijks leven, over ons werk en voedsel. Een dag van gebed, in de wetenschap dat een mens van brood alleen niet zal leven, maar dat we de zegen van de Heere over ons dagelijks brood wel nodig hebben.

Tenslotte

Een gezegende zondag gewenst en een hartelijke groet,
Mede namens mijn vrouw, JG

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter