Home / Contact
Agenda / Nieuws

Begroting Diaconie 2023 staat online Publicatiedatum: 14 december 2022

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 23 november 2022 is de begroting van de Diaconie voor het jaar 2023 goedgekeurd en voorlopig vastgesteld.

De verkorte versie kunt u hier bekijken.
Wilt u de hele begroting inzien, dan kan dat hier.

Gedurende zeven dagen na het verschijnen van deze cijfers in de kerkbode (vrijdag 16 december 2022) kunt u de begroting ook inzien op het Kerkelijk Bureau.
Eventuele vragen of bezwaren ten aanzien van de begroting kunnen binnen drie dagen na de periode van ter inzagelegging worden ingediend bij de scriba van de Algemene Kerkenraad.

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter