Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zondagsschool begint weer Publicatiedatum: 10 januari 2023

Zondagsschool Het Mosterdzaadje

Met dank aan de HEERE mochten we kerstfeest vieren, het oude jaar afsluiten en een nieuw jaar beginnen.

Aanstaande zondag D.V. 15 januari hopen we weer te starten met zondagsschool op de 7 locaties, welke op de site terug te vinden zijn: https://www.hervormdkatwijk.nl/verenigingen/diverse/zondagsschool  Kinderen vanaf 5 jaar zijn hartelijk welkom.

We kijken weer uit naar een nieuw seizoen, waarin dit keer de vertellingen komen uit het Nieuwe Testament. De boven- en middenbouw starten met Johannes de Doper. Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!, sprak Johannes. (S)preken wij met hem mee?

Het verhaal bij de onderbouw gaat over de twaalfjarige Jezus in de tempel. Dit Bijbelgedeelte begint met: En het Kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid,… Zijn dat niet de beste wensen voor onze kinderen?

Laten we God vragen om een zegen over het werk onder de kinderen in Zijn gemeente.

Het bestuur 

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter