Home / Contact
Agenda / Nieuws

Jaarrekeningen CvK en Diakonie 2023 online Publicatiedatum: 15 mei 2024

Jaarrekeningen College van Kerkrentmeesters en Diakonie 2023 staan online

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 8 mei 2024 zijn de jaarrekeningen over 2023 van zowel het College van Kerkrentmeesters als de Diaconie goedgekeurd en voorlopig vastgesteld.

Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de ter inzagelegging gestuurd worden aan de scriba van de AK. Dit kan tot 29 mei 2024.

Vanwege het vertrouwelijk karakter is overname van dit artikel ten behoeve van andere bladen zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.

De jaarrekening over 2023 van het College van Kerkrentmeesters kunt u hier vinden

De jaarrekening over 2023 van de Diaconie kunt u hier vinden

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter