Home / Contact
Agenda / Nieuws

3-9 nov '23 Publicatiedatum: 06 november 2023

wijkbericht

Van zondag…
Afgelopen zondagavond ging onze oud-predikant ds. E.K. Foppen voor in de Oude Kerk. Het was heel goed elkaar weer te ontmoeten rondom het Woord. Het profetische Woord. Daar ging het over. Israël (en daarmee ook wij) wordt gewaarschuwd om zich verre te houden van de occulte praktijken van de volkeren in Kanaän, maar om hun oor te luisteren te leggen bij de profeten des Heeren. Toch blijkt dat niet altijd eenvoudig. De profeet wiens woord uitkomt heeft de waarheid gesproken, maar ja, dat blijkt pas achteraf, en hoe lang moet je dan wachten? De bede die de gemeente zong na het “amen” van de preek was erg toepasselijk: “Heer’, ai, maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen, en waarheen Gij Uw treden wendt.” Dan volgt ook de belofte en de rust: “‘s Heeren goedheid kent geen palen; God is recht, dus zal Hij door onderwijzing hen, die dwalen, brengen in het rechte spoor.

Tot zondag…
Komende zondag hoopt in de avonddienst in de Nieuwe Kerk ds. M. van Leeuwen voor te gaan. We hopen op en bidden om gezegende diensten.

Zieken
Coby van Duijn kreeg de uitslag van de laatste scan, en die was “goed”, waar ze heel dankbaar voor zijn, en wij met hen. De behandeling gaat door, de zorgen zijn er nog, bijwerkingen, eventueel nieuwe kuren. Een moeilijke weg. We bidden om zegen op de behandelingen en kracht om verder te gaan.
De operatie van broeder D. van der Plas heeft plaats gevonden en met dankbaarheid mocht hij melden dat deze geslaagd is. Inmiddels is hij ook weer thuis om daar te revalideren. We wensen hem een voorspoedig herstel toe.
Voor broeders en zusters die met zorgen en verdriet te maken hebben deze keer ter bemoediging een quote van Corrie ten Boom: “Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God”.

Jubileum
De familie Hoek-Vlieland mag komende zaterdag, 4 november, gedenken dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Het is een gedenken in dankbaarheid, de Heere droeg en spaarde, maar ook in zorgvolle omstandigheden vanwege de gezondheid van Jaap Hoek. We bidden ze de nabijheid van de Heere toe die in alle omstandigheden Dezelfde is. David zegt in Psalm 55:23: “Werp uw zorg op de Heere, en Hij zal u onderhoud; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.”

Agenda
D.V. woensdag 8 november vindt de volgende lidmatenkring plaats. Deze is onder leiding van Ds. Westland en we gaan verder met het boekje Drama, spanning en vernieuwing. De vorige keer was er al een hele mooie opkomst, maar er kunnen natuurlijk altijd mensen bij. Dus daarom een oproep: sluit je aan. Het onderzoek van Gods Woord geeft vreugde en vrucht.

Giften
De broeders Bert Aandewiel en Julian Jonker ontvingen € 10,- voor de wijkkas.
Hartelijk dank

Ten slotte
Ik bladerde pas nog eens door een heel klein boekje dat ds. Geene eens liet uitdelen: “Aan mijn moslimvrienden.” Dit boekje is geschreven door een (van oorsprong Egyptisch) christen om aan moslims uit te leggen wat de Bijbel precies leert, om misverstanden daarover uit de weg te ruimen. Het trof mij wat hij daarbij schrijft naar aanleiding van het verhaal van het offer van Izak. Ik citeer: “Dit waar gebeurde verhaal leert ons de noodzaak van een plaatsvervanger. De ram was slechts een symbool of een voorafschaduwing van de ware Plaatsvervanger. Een ram was zeker geen duur offer, geen ‘geweldig slachtoffer’ (zabh aziem). Per slot van rekening was Abraham heel rijk, en was het een hele lage prijs om een ram te offeren in plaats van zijn zoon. Bovendien hoefde hij niet te betalen voor de ram. De ram was een beeld, of een voorafschaduwing van de ware Verlosser.” Met mijn woorden: De ram was veel te gering om de plaats van Izak in te nemen. Dat is een bewijs dat het slechts een symbool was.
Mijn gedachten gingen verder. Vinden wij Jezus diep in ons hart ook niet te gering om onze plaats in te nemen? Jesaja 53 zegt: “Er was geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen”. Weet u hoe dat kwam, broeders en zusters, Hoe het kwam dat deze Christus, de Zoon van God, die in de heerlijkheid bij de Vader was, zo’n verachte en onwaardige werd? Dat kwam doordat Hij onze plaats in nam. Veracht en onwaardig: dat zijn wij van nature. Maar Hij neemt dat over. En dan is Hij veracht en onwaardig, en zijn allen die in Hem geloven heilig en rechtvaardig. Niet in eigen oog, maar in Gods oog.
GELOOFT U DAT?   

Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad.
H.J.M. Perdok

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter