Home / Contact
Agenda / Nieuws

28 april-11 mei '23 Publicatiedatum: 28 april 2023

wijkbericht

Van zondag…
Afgelopen zondagmorgen mochten we als gemeente weer getuige zijn van de verbondsdoop. Wat getuigd zo’ n doopdienst steevast van Gods trouwe zorg voor Zijn kerk. Ds. Westland bediende dit sacrament aan Louise Leuntje Guijt, dochter van Arie en Leonie Guijt-van Duijn. De Heere is mijn Licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht voor wie zou ik angst hebben? (Psalm 27 vers 1). Deze bemoedigende tekst werd meegegeven aan de kleine Louise. We bidden het gezin Guijt Gods kracht en wijsheid toe in de opvoeding van hun kinderen. Psalm 78 vers 4 vormde de kern van de verkondiging: Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. Hoe kun je nu Gods woorden, daden en wonderen doorgeven aan anderen? Nou, door eerst goed geconcentreerd te luisteren. Luisteren naar wat God tot je zegt in Zijn Woord. En ook verbonden blijven met Hem. Dat lijntje (touwtje, zoals de dominee illustreerde) met Hem blijven houden in je leven.

Afgelopen zondagmiddag namen we afscheid van ds. Geene. 27 jaar heeft hij leiding mogen geven aan de wijkgemeente Pniël in het spreekwoordelijke ‘overjordaanse’. In de Nieuwe Kerk mocht hij voor de laatste maal voorgaan als wijkpredikant. We wensen hem en zijn vrouw Gods aanwezigheid en liefde toe in het emeritaat en in huwelijk en gezin. We zijn de Heere dankbaar dat hij zo’n lange tijd in ons midden werkzaam mocht zijn.

Tot zondag…
Komende zondagochtend hoopt ds. C. Blenk de dienst te leiden in de Pniëlkerk. Hij mag ons weer voorgaan vanuit de Heilige Schrift. Gezegende zondag!

Ziekte
Dhr. Roos wordt verzorgd in de hospice van Vlietstede te Rijnsburg. Zijn situatie is zorgelijk. De conditie van mevr. v.d. Eijkel-de Jong is momenteel redelijk stabiel, maar erg kwetsbaar.
De uitslagen van het onderzoeken na de periode van behandeling van Coby van Duyn waren wisselend, maar voldoende positief zodat ze aan de volgende kuur mocht beginnen. Ze is daar samen met Huig erg dankbaar voor.
Nemen we onze broeder en zusters mee in gebed?

Giftenverantwoording
Ds. van der Plas ontving 2 x €10 voor de wijkkas.
Hans van der Meij/Nico Dijkdrent ontvingen € 10,00 voor de wijkkas.
Hartelijk dank.

Beroepingswerk
De beroepingscommissie is druk bezig met het werk waarvoor zij is samengesteld. Bid u mee voor een nieuwe herder en leraar die zich geroepen weet onze wijkgemeente te mogen dienen.

Gelezen
“God fluistert tot ons in onze genietingen, spreekt tot ons door het geweten, maar schreeuwt tot ons door ons lijden en onze pijn: het is zijn megafoon om een dove wereld op te wekken.” (C.S. Lewis)
Trek je dus terug bij God. Laat Zijn licht toe in je hart en luister stil en geconcentreerd naar Zijn liefdevolle stem.

Vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Bert Aandewiel

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter