Home / Contact
Agenda / Nieuws

26 mei-8 juni '23 Publicatiedatum: 05 juni 2023

wijkbericht

Rondom de diensten…:
we kijken terug op een gezegende Hemelvaartsdag-dienst in de Pniëlkerk waarin ds. A.W. van der Plas ons het Woord bediende. Voor wie zich afvraagt wat je nou eigenlijk met die Hemelvaart aan moet…luister (nog) eens na! Afgelopen zondag had onze wijk geen dienst. Voor de komende kerkdiensten (deze kerkbode is voor twee weken) verwijs ik u graag naar de lijst met kerkdiensten voorin de kerkbode.

Zieken:
We vermelden hier opnieuw Coby van Duin. Zij is ernstig ziek. We bidden dat zij en allen die om haar heen staan onze God mogen ervaren als de Trooster.
Annie van der Plas is in het Alrijneziekenhuis in Leiderdorp geopereerd aan haar blindedarm en is woensdag thuisgekomen. Haar man Cees, voor wie zij liefdevol zorgt, is tijdelijk opgenomen in zorgcentrum Zuydtwijk in Leiden. We bidden hen beiden Gods nabijheid toe.
Mevr. van den Eijkel-de Jong, Duinrand is ernstig ziek. Ook voor haar bidden we dat de HEERE haar draagkracht mag schenken.

Geboorte:
Janoach en Margreet van Egmond ontvingen uit Gods hand een zoon, die de namen Levi Nicolaas (roepnaam Levi) kreeg. Levi is het broertje van Esmée, Niels en Nadine. Op het geboortekaartje staat: “Want U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen” (Psalm 86:10). We danken met hen die grote God, die wonderen doet, voor dit nieuwe leven. We bidden Joanoach, Margreet en de kersverse zussen en broer Gods zegen toe.

Benoeming ambtsdragers:
rondom dit onderwerp zijn er twee zaken te melden: Ten eerste zijn er geen bezwaren ingediend tegen de broeders die aftredend waren, maar zich herkiesbaar hadden gesteld. Dat betekent dat zij voor een nieuwe termijn zijn herkozen. Ten tweede heeft de kerkenraad in haar vergadering van maandag 15 mei, nadat zij dit in het gebed aan de HEERE had voorgelegd, een benoeming uitgebracht op de volgende broeders (allen in het ambt van ouderling): A.J.O. (Adriaan) Geene, A. (André) Kuijt, J.B. (Hans) Verdoes, J. (Julian) Jonker, M. (Maarten) Langbroek, M. (Maarten) van der Plas). De brieven zijn inmiddels allemaal bezorgd. De voornoemde broeders hebben tot en met aanstaande zaterdag 27 mei de gelegenheid hun antwoord kenbaar te maken. Bidt u met ons mee dat de vacatures in onze wijkgemeente vervuld zullen worden en draagt u de broeders en allen die om hen heen staan op in uw gebeden?

Kerkhistorische lezingen:
De jaarlijkse interkerkelijke kerkhistorische lezingen zullen weer gehouden worden in de Chr. Ger. Kerk aan het Duinrustplein te Katwijk. Op DV dinsdag 6 juni as. zal onze oud-predikant Ds. J.R. Volk spreken over de Zweedse Lutherse dominee Lars Levi Laestadius. Hij werd wel de Apostel der Saami genoemd en D.v. dinsdag 20 juni zal de ‘dominee van de Ankerkerk -Ds A. J. T. Ruis- een lezing houden over James Durham. Hij was een Schotse predikant uit de 17e eeuw, en een tijdgenoot van Andrew Gray en Samuel Rutherford. Dit keer zal de “Genemuider Bovenstemgroep Katwijk” onder leiding van Arie-Jan Schaap haar medewerking verlenen aan beide avonden. De avonden vangen aan om 20:00 uur. Na de lezingen is er koffie en gelegenheid om een keuze te maken aan de boekentafel die weer verzorgd wordt door Jeroen van der Oever van boekhandel het Baken. Toegang is vrij en iedereen is hartelijk welkom.

Giften:
ds. A.W. van der Plas ontving € 20 voor de wijkkas. Hartelijk dank!

Tot slot:
mijn zoontje (Marien) van 5 en ik reden terug van opa en oma in Sassenheim naar huis. Hij mocht voorin zitten. Het lied “Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem” was op Groot Nieuws Radio. Marien: “van dit liedje word je soms wel een beetje verdrietig”. Ik: “Oh ja? Waarom?”. Hij ging niet in op mijn vraag, maar zei alleen maar: “Maar dat hoeft niet, want door het kruis heeft Jezus je zonden vergeven”. Als onze kinderen dat weten, dan is dat genoeg. En als wij als volwassenen dat weten, dan is het óók genoeg. En het allerbelangrijkste: ”Uw genade is mij genoeg!”.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
David Stelma

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter