Home / Contact
Agenda / Nieuws

24-30 november '23 Publicatiedatum: 25 november 2023

wijkbericht

Van zondag…
Ds. Van der Plas ging ons ’s avonds in de Pniëlkerk voor vanuit Jesaja 40: 29-31. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. We vinden het volk Israël in ballingschap in Babel. Jarenlang. Een vergeten Kanaän en talloze afgoden. Jongeren beginnen een nieuw leven. Is het gedaan met nietig, platgewalst Israël? Dan verschijnt de profeet Gods op het toneel. Gezonden Jesaja wijst het volk erop dat er een weg zal worden gebaand. Hij geeft het volk uitzicht en hoop. Ook nu wil de Heere een weg banen. Dwars door alle secularisatie, wereld- en persoonlijke problemen heen. Hij wijst ons deze Weg, met hoofdletter, aan. Elke zondag wordt Christus ons verkondigd als de Weg, de Waarheid en het Leven. Juist op een Avondmaalszondag als deze. Vanochtend in dezelfde kerk voegde ds. Heutink ‘verwachten’ toe aan het voorgelezen formulier. Wat sluit dat mooi aan bij bovenstaande tekst. Als je God verwacht, zul je met Zijn kracht worden versterkt. Wat een belofte!

Tot zondag…
Zondagochtend staat dr. A.J. Kunz op het wijkrooster om de dienst van Woord en gebed te leiden. De dienst vangt om 10:00u. aan in de Pniëlkerk. Vanwege de eeuwigheidszondag zal het ook een dienst van gedenken zijn. Na de dienst is er gelegenheid voor samenzijn en een bak koffie met wat lekkers. 

Zieken
Mevr. Van Dijk is dankbaar dat ze na een verblijf elders weer mocht weer thuiskomen.

Giftenverantwoording
Ds. van der Plas ontving € 20,00 voor de wijkkas.
Gert-Jan en Marja Meerkerk ontvingen € 10,00 voor de wijkkas.
De collecte gehouden tijdens de seniorenbijbelkring bracht € 151,70 op.
Hartelijk dank voor de ontvangen gelden!

Gezinsavond
Vanuit onze wijk wordt er een gezellige gezinsavond georganiseerd. Een confetti pannenkoekenfeest met allerlei activiteiten!
Voor: gezinnen met kids van 0-12 jaar
Waar: Het Maranathacentrum
Wanneer: 30-11-23, inloop vanaf 17:30u, start 18:00u en einde rond 19:30u.
Aanmelden kan via onze ouderling joël_haasnoot@hotmail.com
We kijken uit naar uw en jullie komst!

Kerstvieringen
Misschien nog een beetje vroege aankondiging maar de organisatie van de kerstwijkochtend en kerstwijkavond van onze wijk is al in volle gang! De commissie zorgt weer voor een mooi programma dit jaar! De Kerstwijkavond staat op dinsdagavond 12 december gepland. De kerstwijkmorgen op donderdagochtend 14 december. Voor de ochtend wordt u (als het goed is) persoonlijk uitgenodigd. Mocht dat niet het geval zijn, uiteraard ook van harte welkom! Binnenkort meer over deze activiteiten maar de data kan alvast in de agenda.

Actie Voedselbank
Graag verwijs ik naar de Rehobothwijk voor de Sinterklaas voedselbankactie. Wat een mooi initiatief! Hopelijk kunnen ze middels deze actie veel gezinnen bereiken. Doet u of jij ook mee?

Nadenkertje
Als een zorg te klein is om voor te bidden, is het ook te klein om tot een last te zijn.

Vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Bert Aandewiel

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter