Home / Contact
Agenda / Nieuws

21-27 april '23 Publicatiedatum: 28 april 2023

wijkbericht

Van zondag…
Toen de woorden van het heerlijk evangelie weer in ons midden mochten klinken….

Tot zondag… 
23 april dan hoopt ds. A.W. van der Plas namens onze wijk voor te gaan in de Oude Kerk. Om 10,00 uur.
Gezegende diensten toe gewenst.

Giften..   
via ds. Van der Plas 3 keer 10 euro en 2 keer 20 euro en 11 euro aan collectebonnen voor de wijkkas, via Floris van der Plas en Wim Sip 20 euro voor de wijkkas.
Voor de paasattenties is er 390.50 euro ontvangen plus 15 euro per bank.
Alle geefsters en of gevers hartelijk dank en van harte aanbevolen.

Meeleven
Wij hoorden van ds. Van der Plas dat de heer J. Roos vrijdag is opgenomen in hospice Vlietstede te Rijnsburg.
Verder leven we mee met mevr. V.d. Eijkel – de Jong en  mevr. Coby van Duijn.
Veel kracht en sterkte toegewenst in de weg die jullie moeten gaan. Hoop op Hem sla het oog naar boven. Daar is niet alleen troost voor dit aardse leven maar ook uitzicht op eeuwig Leven.

Afscheid ds. Geene.
Aanstaande zondag hoopt ds. Geene afscheid te nemen van onze gemeente als predikant in actieve dienst. Vanaf 9 juli 1995 tot heden is hij in dienst van de Koning van de kerk geweest in onze gemeente. Bevestigd door ds. Beens en intrede gedaan vanuit Handelingen 4 vers 12. In 28 jaar tijd veel meegemaakt en met zijn talenten op allerlei vlakken de gemeente gediend. Wij wensen hem namens de Maranathawijk nog een gezegende tijd toe

Kerkenraad.
Als aanvulling op het stukje in de vorige kerkbode waarin melding werd gemaakt van de aftredende broeders, is ook broeder ouderling-kerkrentmeester Johan Berkheij aftredend en herkiesbaar. Ook voor hem kunt u tegenkandidaten indienen. Dit kan tot vrijdag 28 april schriftelijk en ondertekend bij de scriba broeder Van der Plas. Tegen de broeders die de vorige keer genoemd zijn en ook herkiesbaar waren zijn geen bezwaren ingebracht en ook geen namen zodat zij dus herkozen zijn. We wensen hen Gods Zegen in deze nieuwe periode.

Tot slot.
Het zijn drukke en intensieve weken op het kerkelijk erf.
De herindeling van de wijken met alle daarbij behorende problematieken, de aangepaste plaatselijke regeling, het zoeken naar ambtsdragers. Een mens kan er maar druk mee zijn.
Gelukkig mogen we weten dat al deze dingen niet van ons afhangen maar dat de Koning van de Kerk zich daar persoonlijk mee bezig houd. Bidt u met ons mee om wijsheid, kracht en sterkte om al deze zaken tot een goed einde te mogen brengen. Laten wij toch vooral proberen om een gezonde gemeente te blijven voor onze kinderen, klein en achterkleinkinderen. Dat de Heere zich ook nog over hen ontfermen wil.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter