Home / Contact
Agenda / Nieuws

19-25 mei '23 Publicatiedatum: 15 mei 2023

wijkbericht

Van zondag…:
ds. P. van Duijvenboden ging voor onze wijk voor in de Nieuwe Kerk. Goed om weer onder het Woord te zijn geweest. Onze Koning is het waard alle lof en eer te ontvangen, en laten we ons daarbij niet beperken tot gebouwen: “Zing voor de HEERE met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, met dank in uw hart” – Kolossenzen 3:16b

…tot zondag:
Op Hemelvaartsdag hoopt ds. A.W. v/d Plas voor te gaan voor onze wijk in de Pniëlkerk. Leuke herinnering aan trouwens. Toen mijn vrouw en ik als getrouwd stel onze eerste Hemelvaartsdag in Hervormd Katwijk beleefden (en toen nog in Rijnsburg woonden), waren we blij dat we “op tijd” Katwijk binnen reden. We vonden het wel verdacht stil op straat. Om 9:45 uur arriveerden we bij de Pniëlkerk. Daar stonden verdacht veel auto’s en fietsen. De dienst was begonnen om 9:30 uur! We hadden toen nog niet de vrijmoedigheid toch nog naar binnen te lopen. Kijk een paar minuten te laat oké, maar een kwartier? Zwak hè. Tja. NIET VERGETEN dus dat op Hemelvaartsdag de dienst om 9:30 uur begint! Op DV zondag 21 mei heeft onze wijk geen dienst. Gezegende diensten elders toegewenst!  

Meeleven:
Annie van der Plas- Van Duijn is geopereerd aan een blindedarmontsteking opgenomen in het Alrijne ziekenhuis Leiderdorp.  We hopen dat de anti-biotica behandeling die zij nu krijgt zal aanslaan, zodat ze weer spoedig naar huis mag komen. Haar man Cees, die zij als mantelzorger verzorgt, is tijdelijk opgenomen in Zuydtwijck te Leiden. Voor hem een moeilijke weg die veel onzekerheid voor hem meebrengt. 
Coby van Duijn heeft weer een nieuwe kuur gekregen. We bidden om Gods kracht voor haar en Huig en zijn dankbaar dat de behandeling weer voortgezet kon worden.

Diamant:
Woensdag 17 mei was een gedenkwaardige dag voor echtpaar Van Duijn-van Duijn. Het 60-jarig huwelijksjubileum mocht worden gevierd. Samen met kinderen en kleinkinderen en heel veel anderen. Ook vanuit de wijk een hartelijke gelukwens. Veel kostbare herinneringen zijn er rond visserij, koren, muziek, Florida en ‘een visje bakken’. Maar ook maakten ze menig keer groot verdriet mee in de familiekring. Lang geleden kregen ze hun trouwtekst mee uit Psalm 27:1. De HEERE is mijn licht en mijn heil voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht voor wie zou ik angst hebben? Wie daar gelovig amen op mag zeggen heeft het BESTE nog in het verschiet. En voor nu en onderweg geeft ook het laatste vers van die kostbare psalm zo’n waardevol advies: Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja wacht op de HEERE.

Giften:
ds. A.W. van der Plas ontving € 20 en € 50 voor de wijkkas. Hartelijk dank!

Tot slot:
onze jongste heeft op het moment van het schrijven van dit wijkbericht niet zo’n zin om te gaan slapen. Elke keer is het even stil en dan ben je benieuwd hoelang dat duurt. Soms 10 seconden. Soms een halve minuut. En dan opeens…! Ik probeer te bedenken wat ik hier nog op zal schrijven, maar dat wil hierdoor nog niet zo lukken. Ik ga denk ik dus maar even naar boven om te zien waar de speen is gebleven.
Ondanks dat u de kerkbode waarschijnlijk pas woensdag ontvangt wens ik u een goede week en een gezegende Hemelvaartsdag en zondag toe!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
David Stelma

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter