Home / Contact
Agenda / Nieuws

17-23 nov '23 Publicatiedatum: 15 november 2023

wijkbericht

Van zondag…
Afgelopen zondagmorgen ging ds. A.W. van der Plas voor in de Nieuwe Kerk. De Bijbel ging open bij Openbaring 6. Een zwart paard, een rood paard en een grauw paard trekken de wereld door, een spoor van vernieling achterlatend. Oorlog, ziekte en dood. Donkere machten gaan rond om te vernietigen. Maar het boek Openbaring is niet voor niets een troostboek. Vooruit gaat de Ruiter op het witte paard. Hij heeft Zijn zwaard, en Zijn boog met de pijlen die doel treffen. Hij gaat de wereld door met Zijn Woord, dat mensen inwint en apart zet. De vraag werd ons gesteld: Zijn wij al ingewonnen door deze Ruiter, deze Jezus, die elke zondag voorbij komt op Zijn witte paard. 

Tot zondag…
Komende zondagavond staat ds. A.W. van der Plas weer voor ons op het rooster, nu in de Pniëlkerk. Een dienst van dankzegging op de viering van het Heilig Avondmaal. We hopen op en bidden om gezegende diensten.

Voorbede
Zuster Coby van Duijn kuurt nu een poosje niet om aan te sterken. Dat ook deze periode goed zal gaan is onze bede.
Mevr. Van Dijk-van Duijvenvoorde kreeg groot verdriet te verwerken. Op woensdag 8 november was er opnieuw een sterfgeval onder haar kinderen. Zoon Arie (51 jaar) overleed aan alvleesklierkanker. Afgelopen dinsdag was de begrafenis. We denken ook aan Marga, de vrouw van Arie en de familie.
Mevrouw Van Dijk-Van Duijvenboden kwam na ruim 10 weken weer thuis. Eigenlijk voor ‘nood’ omdat er nog geen plek is in een tehuis in Katwijk waar nog steeds naar wordt uitgezien.
Gedenk hen en anderen -waar u van weet- in uw voorbede!

Geboorte
Op 6 november was er gezinsuitbreiding in het ‘organistengezin’ van Wim en Marianne van Duijn. De vierde zoon werd geboren: Thijmen David. Thijmen is het broertje van Julian, Koen en Mats.
Van harte gefeliciteerd met dit wonder van Gods trouw. Onze diaken broeder Wim van Duijn en zijn vrouw Nel zijn daardoor weer een kleinkind rijker.

Confetti
Confetti staat voor veelkleurig, feestelijk en gezellig elkaar ontmoeten. Onder deze naam willen we, in de toekomst, jonge gezinnen uit de Maranathawijk uitnodigen. Vinden jullie het leuk om tijdens een maaltijd, in een ongedwongen sfeer, andere jonge gezinnen te ontmoeten? Kom dan naar ons Confetti pannenkoekenfeest. Het is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. We eten met elkaar en sluiten af met een bijbelvertelling en zingen.
Waar: in het Maranathacentrum
Wanneer: 30 november 2023
Start: inloop vanaf 17.30 uur, begin
Maaltijd 18.00 uur, einde 19.30 uur
Graag opgeven op het volgende e-mailadres: joel_haasnoot@hotmail.com of via de QR code in het grijze kader.

Gebedskring
De gebedskring voor de Rehobothwijk en Maranathawijk komt wekelijks samen op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 in de consistorie van het Maranathacentrum. Voor meer informatie kun je bellen met: Diana Westhuis (06-48831444).

Actie Voedselbank en Voorraadkast
Elders in deze kerkbode kunt u lezen over de Sinterklaasactie van de Voedselbank en de Voorraadkast. Zo kunnen kinderen van gezinnen die eigenlijk geen geld hebben om hun kinderen te verwennen met Sinterklaas worden geholpen. Warm aanbevolen!

Giften
Ds Van der Plas ontving €10,- en   €20,-  voor de wijkkas.
Broeder Cees Heemskerk ontving €10,- voor de wijkkas.
De collecte gehouden tijdens de lidmatenkring bracht een mooi bedrag van €58,60 op.
Allen hartelijk dank

Ten slotte
Zondag staat de tafel weer gedekt. Koning Jezus nodigt Zijn kinderen aan de maaltijd. Als je deze week eerlijk jezelf onderzoekt, tot welke conclusie kom je dan? Dat je onwaardig bent? Maar dacht je dan als een waardige wel te kunnen komen? Dat is de strijd van het geloof: zodra je op jezelf ziet ontdek je wat je allemaal tekort komt, en ga je, als je niet oppast, keihard aan het proberen dat weer een beetje goed te maken. Met als gevolg dat je weer bezig ben met je eigengerechtigheid. Toch moet je steeds weer vast lopen om te leren je vertrouwen te stellen op Christus alleen.
Ik eindig met een citaat van ds. Foppen uit een preek uit 2013: “Er zijn wel geldige redenen om niet aan het Avondmaal te gaan, maar er zijn geen goede redenen”.

Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad.
H.J.M. Perdok

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter