Home / Contact
Agenda / Nieuws

16-29 febr '24 Publicatiedatum: 18 februari 2024

wijkbericht

Lijdenstijd.
Vroeger verzamelde ik van alles: speldjes, sigarenbandjes, postzegels, maar óók de afleveringen van het Historisch ABC die verschenen in het blad ‘De Wachter Sions’. Ik heb nóg het plakboek met de vergeelde stukjes. Het boekje waaruit die stukjes kwamen, werd in de zeventiende eeuw geschreven door dominee Franciscus Ridderus (1620-1687) van Rotterdam. Hier heb ik zo’n stukje (ik vertel het een beetje in mijn eigen woorden)
M=Man
De man Agricola bewerkte een stuk land in de omgeving van Napels. Samen met zijn vrouw. Opeens gebeurde er iets vreselijks juist toen zijn vrouw wat verderaf aan het werk was. Zeerovers overvielen haar en namen haar mee. Agricola bedacht zich geen ogenblik. Hij sprong in het water en zwom het zeeroversschip achterna. ‘Neem mij ook gevangen’, smeekte hij. Nou dat deden ze. Verwonderd over zijn liefde tot zijn vrouw, vertelden de zeerovers dit verhaal aan hun koning. De koning liet haar vrij en nam de man in zijn dienst als lijfwacht.
Dit stukje ‘nieuws’ uit vroeger tijden nam ds Ridderus op in zijn boekje en daaronder schreef hij een paar treffende zinnen:
De trouw en liefde van die man tot zijn vrouw was groot en wonderlijk. Maar groter is de liefde in Christus, de Man van onze ziel, Die Zichzelf voor ons niet alleen heeft laten vangen, maar ook doden.

Van zondag.
In de preek werden wij door ds Foppen meegenomen naar de lang vervlogen tijden van Abraham en Sara en hoe Gods stem en boodschap en onderwijs daaruit tot ons komen. Kostbare lessen: Over het geloven van Gods belofte als de werkelijkheid er zo haaks op staat. Over gelovig wachten te midden van pijn en aanvechting. Over God voor de voeten lopen met onze eigen plannetjes om Hem een handje te helpen. Over de HEERE ontmoeten in de weg van de gastvrijheid. Over de vreugdevolle geloofsglimlach en de cynische ongeloofsgrimlach. Over de ontmaskerende vraag die zoveel evangelie bevat: Zou voor de HEERE iets te wonderlijk zijn? Dat bij de HEERE zeggen en doen maar één woord is: Dabar. Zo nodig om weer te leren: Hij is betrouwbaar en Zijn beloften zijn in Jezus ja en amen.

Komende zondagen.
Aankomende zondagavond is er een gewone (maar wat is gewoon?) dienst met ds Verhaar in de Pniëlkerk.
De zondag daarop een ongewone morgendienst in de Oude Kerk. Een jubileumdienst met twee predikanten: ds Alblas en ds A.W. van der Plas. U leest er vast meer over in dit nummer van het kerkblad. We zijn vaak nieuwsgierig naar en wonen graag ongewone diensten bij maar laten we ons plekje maar niet leeg laten bij gewone diensten.

Dovendienst.
Zondagmorgen 25 februari heeft wijk Maranatha ook dovendienst. Kandidaat Dijkdrent hoopt in Het Anker voor te gaan. Wat een zegen dat ook deze diensten week in week uit er mogen zijn.

Urk.
Dominee Heikoop leest die drie letters nu vast anders. Urk trekt aan hem. En Katwijk wil hem vasthouden. Dan is Iemand nodig Die daar boven staat: ‘Heer’ wees Gij Zijn gids’.

Geboren.
Mijn vrouw was iets aan het luisteren op het youtube-kanaal ‘Evangelieherauten’ en toen kwam opeens de RD-advertentie met de geboorte-aankondiging van Jonathan van Zanden voorbij. Van harte gefeliciteerd. In mijn hoofd en hart komt ook iets voorbij: Die tekst uit Lukas 1 : 66: En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: Wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem.

Wijkwerk.
Gedurende de afwezigheid van ouderling Kees Heemskerk (we hopen en bidden op verder goed herstel) is evangelisatie-ouderling Jan de Vreugd bereid om de sectie van Kees waar te nemen. Fijn dat Jan zich aanbood om dit te doen waardoor er voor de straten Wega/Sirius/Schorpioen/Regulus/Orion weer een ouderling op pad kan.

Let op.
Afgelopen zondag werd opnieuw afgekondigd dat er elke dinsdagavond om 19.00 uur gebedskring is voor de wijken Rehoboth en Maranatha in de consistorie van het Maranathacentrum. Maar let op: dinsdagavond 20 februari is er geen gebedskring wegens de voorjaarsvakantie. Fijn dat zuster Atie Kuijt er ons even op attendeerde.

Meeleven.
Een weekje voorjaarsvakantie…heerlijk! Maar laat meeleven met rouwdragenden (wat een lange rij) en zieken (wat een grote menigte) en mensen in de knoop (dat zijn er ook niet weinig) toch nooit stilvallen.

Giften.
Verleden week ontvangen voor de wijkkas tijdens diverse bezoeken:
Adriaan Geene/Kees Honders € 10,50; Gert-Jan Zwanenburg/Teun van der Plas € 15,00; Gert-Jan Meerkerk € 10,00.
Weer hartelijk dank.

Only (Jes)us
Een ambtsbroeder wees mij verleden jaar op ‘Kingcomments’, bijbelcommentaren van Ger de Koning uit de kring van de Vergadering van gelovigen. In zijn commentaar op de lauwheid van Laodicea (Openbaring 3) haalt hij het volgende aan:
Hun lauwheid bestaat uit vol zijn van zichzelf in plaats van vol zijn van Christus. De gemeente is op aarde gelaten om van Christus te getuigen. Dat doet ze niet meer. Ze laat echter niet alleen na van Christus te getuigen, maar in plaats daarvan begint ze van zichzelf te getuigen. Daaraan zie je hoe diep ze is gevallen. De gemeente wordt alles en Christus verdwijnt. De gemeente maakt zichzelf aantrekkelijk en niet Christus.
Een kleine illustratie van deze ontwikkeling: In een gebouw van een Engelse gemeente werd vele jaren geleden door toegewijde gelovigen een bordje opgehangen. Daarop was de tekst geschilderd: ’Only Jesus’ (‘alleen Jezus’). Die twee woorden gaven uiting aan hun grote liefde voor Hem. Na vele jaren vervaagden de letters ‘Jes’, zodat er alleen nog stond: ‘Only …us’ (‘alleen wij’).
Hoe is het wat dit betreft in onze gemeente? En bij onszelf? Is bekering nodig?

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Gert-Jan Meerkerk.


 

 

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter