Home / Contact
Agenda / Nieuws

15-21 maart '24 Publicatiedatum: 15 maart 2024

wijkbericht

Van zondag…

Zondagavond preekte dr. J. van Beelen in de Pniëlkerk voor onze wijk. De vraag van de Heere Jezus aan Zijn discipelen kwam ook naar ons toe. “Willen jullie ook niet heen gaan?” De Heere Jezus had gezegd: “Wie Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Mijn lichaam is waarlijk spijs, en Mijn bloed waarlijk drank.” Het manna, dat jullie vaderen in de woestijn kregen, was maar voor 1 dag. Elke dag opnieuw moesten ze er op uit om het te rapen en te bereiden (en voor de sabbat voor 2 dagen). Maar uiteindelijk zijn zij allen gestorven. Dat manna kon hen het eeuwige leven niet geven. Maar de Heere Jezus zegt: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.” Velen van degenen die Hem volgden vonden dit maar een harde boodschap en gingen bij Hem weg. En dus komt de Heere Jezus met de vraag aan de discipelen en die vraag werd ons allen gesteld: Wilt u ook niet weg gaan? Zijn wij vaak ook niet meer op zoek naar het manna dat vergaat, dan dat we zoeken naar het hemelse, eeuwige brood? Maar dan de belijdenis van Petrus: Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan. U hebt woorden van eeuwig leven. Is dat ook onze belijdenis?

Tot zondag…
Komende zondag staat ds. M.P.D. Barth uit Barneveld op het rooster voor de avonddienst in Maranatha. We hopen op en bidden om gezegende diensten.

Voorbede
Broeder Gijs van Duijn ligt al heel wat weken in hospice Vlietstede. Een moeilijke tijd, ook voor zijn vrouw Mar die juist deze week jarig was.
Mevr. A. van der Plas-van der Marel is weer terug uit het LUMC waar ze voor een longembolie was opgenomen.
Deze zieken, en andere gemeenteleden in ziekte en zorg bevelen we in uw voorbede aan. De Heere Jezus is de lijdende Knecht. Van Hem wordt gezegd dat Hij niet om aan te zien was (Jesaja 53). Dat was omdat Hij onze ziekten op Zich genomen heeft, en onze smarten gedragen. Bij wie kunnen we dan beter terecht met ons verdriet en onze vragen?

Paaswijkochtend
Op D.V. donderdag 21 maart hopen we de paaswijkochtend te houden. Voor meer informatie zie het grijze kader.

Paaswijkavond
Op D.V. dinsdag 19 maart vindt de Paaswijkavond van de Maranathawijk plaats in het Maranathacentrum. De avond begint om 20:00. Ds. Van der Plas heeft de leiding over de avond en er wordt gemusiceerd met bijdragen van Julian Jonker, Jacomine Van der Plas – Vooijs en de kerkenraad. Het belooft een mooie avond te worden en u bent allen hartelijk uitgenodigd. Het thema van deze avond is ‘Het Lam van God overwint’.

Gebedskring
De gebedskring voor de Rehobothwijk en Maranathawijk komt wekelijks samen op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 in de consistorie van het Maranathacentrum. Wijkkas Penningmeester Wim Sip meldde de volgende giften: Marja Meerkerk (damescomité) ontving op bezoek € 10,- en Wim van Duijn en Gert-Jan Meerkerk ontvingen op bezoek € 20,-. Hartelijk dank.

Ten slotte
Zondagavond lazen we uit 1 Johannes 2. Voor mijn gevoel sloot het mooi aan bij de preek van zondagavond en ik geef het daarom maar één op één door: “Heb de wereld niet lief, en ook niet wat in de wereld is, Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in Hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.”

Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad.
H.J.M. Perdok

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter