Home / Contact
Agenda / Nieuws

13-19 MEI '22 Publicatiedatum: 09 mei 2022

WIJKBERICHT

Van zondag….
We hadden weer vele mogelijkheden om Gods Woord te gaan horen. Vele kerkdeuren gingen weer open en het blijde evangelie klonk ons tegemoet. Wat zijn we toch een bevoorrecht volk. Laten we de lofzang gaande mogen houden door de gemeenschap der heiligen op te blijven zoeken. God is ons nog genadig, veracht dit niet.

Tot zondag… 
15 mei waar ds. A.W. van der Plas ons in de avonddienst vanuit het Maranatha centrum hoopt voor te gaan.
Gezegende diensten toegewenst.

Giften..   
we mogen namens ds. Van der Plas twee x € 20 voor de wijkkas en 1x € 20 voor de kerk noteren.
Via de penningmeester is er nog een gift van € 15 binnengekomen voor de paasgroet.
Gever(s) en /of geefster(s) hartelijk dank en van harte aanbevolen.

Medeleven.   
Van alle zieken die laatst genoemd zijn is momenteel geen nieuws te vermelden.
Wel mochten we horen dat mevr. Remmelzwaal weer thuis mocht komen uit het Alrijne ziekenhuis. Wat schieten mensen woorden eigenlijk toch tekort.
We kunnen jullie sterkte wensen, we kunnen jullie een bijbelgedeelte meegeven maar wij kunnen jullie niet beter maken of minder pijn laten lijden. Wij kunnen wel voor jullie bidden en we weten ook uit Gods Woord dat het gebed een belangrijk wapen is. We bidden jullie dan ook Gods nabijheid toe als het even teveel wordt.

Jongerenevent.
Ik herinner de jongeren nog even aan het jongerenevent van D.V. vrijdag 20 mei. Elders in deze kerkbode staat hoe te handelen. Laat deze kans niet voorbij gaan.

Tot slot.
De meivakantie is weer voorbij. Examens zijn begonnen. Zij die dit moeten ondergaan wensen we veel sterkte toe. We werken weer langzaam naar de zomervakantie toe. En zo heeft alles zijn plaats en tijd gekregen. De tijd schrijdt voort. Uur na uur, dag na dag, jaar na jaar. Hebt u de Zaligmaker al leren kennen? Hebt u Hem al nodig gekregen? Of bent u er nog niet aan toe gekomen. Bedenk dan dat het leven een damp is en de dood ieder uur wenkt. Zoek Hem terwijl Hij te vinden is en dat is nu! De broeders die de afgelopen weken hebben waargenomen hartelijk dank en voor herhaling vatbaar. 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter