Home / Contact
Agenda / Nieuws

12-18 mei '23 Publicatiedatum: 12 mei 2023

wijkbericht

Van zondag…
Afgelopen zondagavond verkondigde ds. H. Marcus het Woord uit Ezechiël 36. Vers 22b vormde de kern: “Zo zegt de Heere Heere: Ik doe het niet om u, o huis van Israël, maar om mijn heilige Naam…” God vindt redenen tot handelen in Zichzelf, want als Hij die in ons mensen zou moeten zoeken dan wordt het een zoektocht zonder eind. Beschaamd en verwonderd zijn we wanneer God dan toch Zijn heilige Naam aan ons bekend maakt en een vredeverbond met ons wilt sluiten. Dat alles vanwege het verzoenend werk van onze Heiland, de Heere Jezus Christus.

Tot zondag…
Komende zondagochtend hoopt ds. P. van Duijvenboden de dienst te leiden in de Nieuwe kerk. Gezegende zondag!

Overlijden
Dinsdag 25 april overleed Jan Roos in de leeftijd van 85 jaar. Begin maart mochten hij en zijn vrouw herdenken dat zij 60 jaar getrouwd waren. Dat kon alleen op heel beperkte schaal omdat br. Roos toen ziek was. Jarenlang tobde hij al met zijn gezondheid. In zijn werkzame jaren was hij actief als bedrijfsleider van een supermarkt. Dat lag hem na aan het hart. Hij was afkomstig uit een familie van kruideniers, gemakkelijk in de omgang, een doorzetter en een echt mensenmens. Nadat hij vervroegd met pensioen was gegaan, bleef zijn gezondheid broos. In 2016 ontmoette ik  hem voor het eerst toen hij in Revitel revalideerde en ook in de afgelopen jaren hebben we elkaar weer verschillende keren gesproken. Het viel op, hoe br. Roos ondanks fysieke tegenslagen toch steeds weer moed vond om samen met zijn vrouw In Gods kracht te dragen wat zij te verwerken kregen. Enkele dagen voor zijn overlijden ontmoetten we elkaar in Vlietstede. We spraken over het levenseinde en Wie dan ons nabij kan zijn: de Goede Herder. In Zijn hoede zijn we wel geborgen. Terwijl een volgend bezoek in de agenda stond, werd br. Roos een dag eerder nog onverwacht snel uit dit leven weggenomen. We wensen mevr. Roos en kinderen van harte Gods kracht en troost toe. Nu de stilte komt na zoveel jaren samen lief en leed gedeeld te hebben, blijft over wat de Psalm ons voorzegt: “Heere U bent ons een Toevlucht.” Dinsdag 2 mei vond de begrafenis plaats op Duinrust. Ds. A.W. van der Plas

Ziekte
We leven mee met de ernstig zieke mevr. C. van Duijn Gods nabijheid toegewenst in deze moeilijke tijd.

Jubileum
Fam. G. Guijt-Ouwehand was op 3 mei 55 jaar getrouwd. Dankbaar dat de Heere hen al zo lang in de band van hun huwelijk heeft bevestigd en gespaard. Gefeliciteerd met het mogen bereiken van deze mijlpaal. We wensen de familie Gods zegen toe.

Giftenverantwoording
Ds. van der Plas ontving 2x € 10,- 1x € 20 en 1x € 50 voor de wijkkas.
Ontvangen per bank: € 10 en € 5. Hartelijk dank!

Vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Bert Aandewiel

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter