Home / Contact
Agenda / Nieuws

10-16 nov '23 Publicatiedatum: 10 november 2023

wijkbericht

Van zondag…
Afgelopen zondagavond ging ds. M. van Leeuwen voor in de Nieuwe Kerk. De preek ging over Daniël en zijn 3 vrienden. Ze kwamen in een compleet andere wereld terecht aan het hof van Nebukadnezar. Die ze wilde laten hersenspoelen om ze zo geschikt te maken om hem te dienen. Maar Daniël nam zich in zijn hart voor de Heere te dienen. Als je leeft in een maatschappij, een omgeving, die je dwingt tot andere gewoonten en gebruiken, hoe kun je dan leven naar Gods wil? Hoe blijf je staande?

Tot zondag…
Komende zondag hoopt in de ochtenddienst in de Nieuwe Kerk ds. A.W. van der Plas voor te gaan. We hopen op en bidden om gezegende diensten.

Zieken
We denken aan de zieken en anderen die het moeilijk hebben. We noemen de namen van Coby van Duijn en Jaap Hoek.
Ga met alle moeiten en vragen naar de Heere. Hij neemt niet altijd alle moeilijkheden weg, Hij geneest niet altijd elke ziekte, maar meer dan dat: Hij geeft kracht en moed om het te dragen, en Hij leidt Zijn kinderen door alle moeite heen tot in Zijn hemelse heerlijkheid.
Psalm 68 vers 21 zegt: Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.

Jubilea
Er zijn 2 huwelijksjubilea te melden deze keer.
Op 12 november mag de Fam. R. de Haas-Ippel gedenken dat ze 55 jaar getrouwd zijn.
Op 15 november mag de Fam. G. de Best- de Leeuw van Weenen gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn.
We willen ze daarmee van harte feliciteren. Al kunnen er zorgen zijn in de familiekring, we wensen ze toe dat ze in verwondering de trouw van de Heere mogen ervaren. Dag aan dag draagt Hij ons.

Gebedskring
De gebedskring voor de Rehobothwijk en Maranathawijk komt wekelijks samen op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 in de consistorie van het Maranathacentrum.
De opzet is eenvoudig. Nadat we een psalm hebben gelezen bespreken we de gebedspunten, en bidden we met elkaar. Hardop meebidden is zeker geen verplichting, in stilte meebidden kan natuurlijk ook. Van harte welkom. Voor meer informatie kun je bellen met: Diana Westhuis (06-48831444).

Senioren Bijbelkring
De senioren bijbelkring onder leiding van ds. A.W. van der Plas komt D.V. dinsdag 14 november weer bij elkaar. Romeinen 6 : 1-23 wordt besproken aan de hand van hoofdstuk 7, “Gods genadegave”, uit Goudkoorts geschreven door prof. H. vd Belt.

Giften
Ds. Van der Plas ontving € 10,- en € 50,- voor de wijkkas. De broeder Gert-Jan Meerkerk ontving € 20,- voor de wijkkas. Hartelijk dank.

Ten slotte
Ik sluit deze keer af met een kort citaat van C.H. Spurgeon: “Zondaren hebben veel meer aandacht van God gekregen dan Zijn heilige engelen (Hebreeën 2:16). Als de engelen Hem dienen met lof en ernaar verlangen om meer te weten van het evangelie van onze redding, hoeveel meer moeten wij daar naar verlangen (Psalm 103: 20-22; 1 Petrus 1:12-23)”.

Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad.
H.J.M. Perdok

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter