Home / Contact
Agenda / Nieuws

10-16 febr '23 Publicatiedatum: 10 februari 2023

wijkbericht

Van zondag tot zondag…
Zondag 5 februari
In de ochtend hadden we als wijk dienst in het Anker. Tijdens de dovendienst kregen we van ds. Jongeneel een advies mee voor slapeloze nachten. Nachten waarin we kunnen piekeren, draaien en malen over wat ons bezighoudt. De schriftlezing kwam uit Esther 6 vers 1; In die nacht was de slaap van de koning geweken… En wat deed Ahasveros toen. Hij liet voorlezen uit de Kronieken van zijn koninkrijk. Wat doen wij als wij de slaap niet kunnen vatten? Pakken we dan ook het Boek tevoorschijn dat verhaalt van Gods weg met Zijn volk? Of zoeken we onze rust ergens anders in? Het Boek dat vertelt van de donkerste nacht die ooit is geweest en waar menselijkerwijs geen doorkomen aan was. Die nacht moest Jezus Christus door zodat wij deze nooit hoeven te door te maken. Wat een Redder hebben wij!

In de avonddienst ging de leerdienst over het gebed des Heeren, het Onze Vader. Lucas 11 vers 1-3 stond centraal. Jezus leert de discipelen, Zijn volgelingen, op hun verzoek, het gebed wat wij het Onze Vader zijn gaan noemen. Een gebed wat Jezus leert moeten wij toch allemaal kunnen meebidden en nabidden? Natuurlijk, denken wij meteen, maar let op, Jezus leert dit gebed aan Zijn discipelen, niet aan al Zijn toehoorders. Want het gevaar is dat wanneer je Jezus niet echt volgt met heel je hart, je dit gebed wel eens met de verkeerde intenties zou kunnen bidden. Dan wordt; geef ons heden ons dagelijks brood, een wens voor jezelf waarin jouw leven centraal staat i.p.v. Zijn wil in het middelpunt. En dat nu juist wel de essentie van het geloof, Jezus volgen. Want: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’(Joh. 8:12)

Zondag 12 februari
Komende zondagavond staan we ingeroosterd in het Maranathacentrum. Ds. A.W. van der Plas hoopt met ons de voorbereidingen voor het Heilig Avondmaal te treffen.

Zieken
Mevr. M. Kuijt-Paap is geopereerd aan haar been en vervolgens voor revalidatie naar Wijckersloot in Oegstgeest gegaan. Vorig jaar heeft zij een zware operatie aan haar andere been ondergaan. Daarom is deze nieuwe operatie een extra zorg voor haar. We wensen haar spoedig herstel.

Huwelijk
Op D.V. 24 februari hopen Bart van der Plas en Karijne Jonker elkaar het ja-woord te geven. Ds. A.W. van der Plas hoopt de trouwdienst te leiden die om 14.30u plaats zal hebben in de Oude Kerk. Aanstaande bruidegom is naast kleinzoon van de dominee, zoon van onze ouderling Arie-Willem en Danielle van der Plas. Bijzonder wanneer 2 van je kinderen in 1 jaar tijd in het huwelijk treden. En daarnaast Gods zegen voor hun huwelijk in Zijn huis voor Zijn Aangezicht willen vragen. We wensen het aanstaande bruidspaar een gezegende en prachtige dag toe!

Giften
Op bezoek ontving ds. A.W. van der Plas € 10 en € 20 voor de wijkkas. Gert-Jan Meerkerk en Leen Guijt € 10,00; Joël Haasnoot en Cornelis van Duijvenbode € 10,00.

Nadenkertje
‘Waar geluk en ware vrijheid vindt slechts hij/zij die zich binnen de de door God vastgestelde kaders en grenzen beweegt. Werkelijk vrij is de mens die in staat is datgene te doen waartoe hij/zij geschapen is. Ik ben niet vrij doordat mijn driften onbeteugeld zijn, maar werkelijk vrij ben ik wanneer mijn driften mij niet beheersen’.

Namens de wijkkerkenraad Maranatha een hartelijke groet,
Bert Aandewiel

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter