Home / Contact
Agenda / Nieuws

Begraven is geen onderwerp dat dagelijks ter sprake komt. Toch komt er een moment, vroeg of laat, dat iedereen er bij betrokken raakt. Daarom is het goed om vroegtijdig uw wensen over begraven vast te leggen en dit te bespreken met uw familie.

Voor het maken van een afspraak tot begraven kunt u het volgende nummer bellen: 06 827 28 223
Voor contact met de beheerder kunt u het volgende nummer bellen: 06 536 42 292

Voor overige vragen kunt u terecht bij:

Kerkelijk Bureau
Voorstraat 74
Tel. 071 40 123 80
Email:kerkelijk.bureau@hgkatwijk.nl

Openingstijden

Algemene Begraafplaats (Zuidstraat):
- Dagelijks van 09.00 uur tot 18.00 uur

Duinrust:
- Van 16 oktober t/m 31 maart: van 08.00 uur tot 18.00 uur
- Van 1 april t/m 15 oktober: van 08.00 uur tot 21.00 uur

Bereikbaarheid

Zie contact en route

Huisregels

1. Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen die werkzaamheden moeten verrichten op de begraafplaatsen, verboden, anders dan met toestemming van de beheerder werkzaamheden voor derden aan grafbedekkingen te verrichten. Deze toestemming kan mondeling worden gegeven.
2. Het is verboden zonder noodzaak over de graven te lopen, beplantingen te beschadigen of bloemen te plukken.
3. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaatsen hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.
4. Degenen die het in het tweede lid vermelde verbod overtreden of zich niet houden aan de in het derde lid bedoelde aanwijzingen, moeten zich op eerste aanzegging van de beheerder van de begraafplaats verwijderen.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter