Home / Contact
Agenda / Nieuws

ANDREAS GAVEN BANK

De Andreaswijk wil op eigentijdse en eigen wijze invulling geven aan het met elkaar gemeente zijn. De kerkenraad, heeft met input vanuit de gemeente gewerkt aan haar beleidsplan voor de komende jaren. Na het zomerreces zullen we hier diverse thematische avonden aan wijden, om met elkaar te werken aan het gemeente zijn. Het thema van het beleidsplan (Stad op een berg) is gebaseerd op Matheus 5:14 “een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Zij heeft uitstraling naar buiten en aantrekkingskracht op mensen”. Hier invulling aangeven moeten we echt samen doen. Een oproep aan allen om je talenten (jouw gaven) in de kerk (in de wijk) in te zetten. We hebben elkaar nodig (jong/ oud, man/vrouw), iedereen is welkom om zijn of haar talenten in te zetten.  De inspiratie hiertoe zien we allemaal op het glas in lood raam in de oude Kerk, gebaseerd op Nehemia 2:20 “De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen.”

We hebben heel veel korte / langere klussen waar veel talenten op in te zetten zijn. Je vindt deze hieronder in onze GAVEN-bank:

 • Digitale kennis en ervaring (tbv opzetten app, website, multimedia etc.)
 • Welkomst comité bij de wekelijkse kerkdiensten
 • Bloemengroet team bij de wekelijkse diensten
 • Meedenken en - werken bij muzikale invulling van o.a. de wekelijkse diensten
 • Het voorlezen van bijv. de schriftlezing in de wekelijkse diensten
 • Het organiseren van bijv. gemeente dag
 • Organiseren / meedenken tbv fondsen/geldwerving ter bekostiging van de diverse activiteiten
 • Ondersteunen/ coachen bij de catechisaties
 • Bezoekjes aan ouderen / hulpbehoevenden (wijkteam)
 • Meedenken bij diverse beleidsthema’s uit het beleidsplan
 • Opzetten van diverse jongerenactiviteiten (in volle breedte)
 • Helpen de nieuwsbrief verder door te ontwikkelen
 • Organiseren van specifieke wijkactiviteiten (bijv. excursie, etc, etc.)
 • Eigen inbreng en ideeën: jouw creativiteit is van harte welkom.

 

Lijkt je een van de activiteiten iets, heb je andere ideeën/suggesties, neem even contact op met ondergetekende (mailtje). Schroom niet! Denk niet ‘er loopt al een clubje en ze hebben mij niet nodig’. Wees welkom en doe mee! En als je eerst wat meer informatie wilt, kan je ook altijd contract opnemen.

Stuur even mailtje naar kdevreugd@ziggo.nl

Met hartelijke groet,

Kees de Vreugd

Contact

Predikant
ds. J.S. Heutink
Boulevard 110, 2225 HC
T 071-2408724
Email predikant

Scriba
Cees Vooijs
Drieplassenweg 34
2225 JK  Katwijk ZH
Telefoon: 06-30915675
Email: scriba.andreas@hervormdkatwijk.nl  

Matteus 28:5-6

De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.'

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter