Home / Contact
Agenda / Nieuws

Andreasgavenbank Publicatiedatum: 05 september 2022

Andreasgavenbank

De Andreaswijkgemeente wil op eigentijdse en eigen wijze invulling geven aan het met elkaar gemeente zijn. De kerkenraad, heeft met input vanuit de gemeente gewerkt aan haar beleidsplan voor de komende jaren. Na het zomerreces zullen we hier diverse thematische avonden aan wijden, om met elkaar te werken aan het gemeente zijn. Het thema van het beleidsplan (Stad op een berg) is gebaseerd op Matheus 5:14: ‘Een stad op een berg kan niet verborgen blijven’. Zij heeft uitstraling naar buiten en aantrekkingskracht op mensen. Hier invulling aan geven moeten we echt samen doen. Een oproep aan allen om je talenten (jouw gaven) in de kerk (in de wijk) in te zetten. We hebben elkaar nodig (jong/ oud, man/vrouw), iedereen is welkom om zijn of haar talenten in te zetten.  De inspiratie hiertoe zien we allemaal op het glas in lood raam in de oude Kerk, gebaseerd op Nehemia 2:20: ‘De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen.’ We hebben heel veel korte / langere klussen waar veel talenten op in te zetten zijn. In de 'Andreasgavenbank' komt een overzicht van klussen, zoals: muzikale medewerking, het welkomstcomité, het opzetten van (jongeren)activiteiten, etc. We hebben heel veel korte / langere klussen waar veel talenten op in te zetten zijn. Via deze link kom je bij het overzicht en het aanmeldformulier.

Denk vooral niet ‘Er loopt al een clubje en ze hebben mij niet nodig’. Wees welkom en doe mee! Mocht je vooraf vragen hebben of wil je je al graag aanmelden, stuur dan even mailtje naar kdevreugd@ziggo.nl.

Met hartelijke groet,
Kees de Vreugd

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter