Home / Contact
Agenda / Nieuws

Belijdeniscatechisatie Publicatiedatum: 12 september 2023

Belijdeniscatechisatie

Wie dit seizoen belijdenis wil gaan doen, of dit overweegt, kan dit doorgeven aan dominee Heutink (email). Jongeren maar ook ouderen in de gemeente die geen belijdenis hebben gedaan, worden opgeroepen de Naam van de Here Jezus in het midden van de gemeente en in het openbaar te belijden om zo ook samen het heilig avondmaal te vieren. Soms zijn er veel vragen die boven komen of je dit kunt of wilt doen. Deze avonden zijn er juist om daar met elkaar over te praten. Wie daarover vooraf een gesprek wil kan dat aan dominee Heutink doorgeven. Hij heeft al enkele aanmeldingen binnen. Wie hier vooraf al eens over wil spreken, kan ook bij hem terecht. Hopelijk ontstaat er een mooie groep mensen om samen een stukje op te wandelen en net als de Emmaüsgangers te ontdekken dat Jezus met ons oploopt, en onze harten gaan branden waar de Schriften opengaan (zie Lukas 24). 

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter