Home / Contact
Agenda / Nieuws

Dominee J S. Heutink

Persoonlijke tekst

Ouderlingen

Naam Functie Telefoonnummer Sectie
Arnold Blok Kerkrentmeester 06-53677532 n.v.t.
Cees-Jan van der Plas Kerkrentmeester 071-4015829 n.v.t.
Cor Varkevisser Pastoraal 071-4073378 9
Dirk Sip Pastoraal 071-4028913 n.v.t.
Henk van Duijn Pastoraal 071-4075451 7
Huig van Beelen Scriba 071-4015986 n.v.t.
Jan van Rijn Ouderen in tehuizen 071-4073623 11
Kees de Vreugd Kerkrentmeester 071-4031846 n.v.t.
Kees Guijt Pastoraal ( + perforatieleden) 071-4071654 2
Kees Ros Pastoraal 071-4074802 8
Leen van der Plas Ouderen in tehuizen 071-4016723 11
Leo Klinkenberg Pastoraal 071-4018908 6
Maarten Beens Pastoraal 071-7850128 1 en 3
Maarten van der Bent Pastoraal 071-4078554 10
Pieter van der Oever Jeugd 06-20454830 n.v.t.

Diakenen

Naam Functie Telefoonnummer Sectie
Dirk Meijvogel Jeugddiaken 071-4077600 2 en 8
Dirk van Duijn Diaken 071-4014502  
Jan de Best Diaken  071-4032013 5 en 6
Jan Slijkhuis Diaken 071-4016776 9 en 10
Martijn van Rijn Diaken 06-12109342 4
Wim van Duijn Diaken 06-55766022 1, 3 en 7

Sectie indeling

Sectie Ouderling Straten
1 Maarten Beens  Schelpendam
3 Maarten Beens G. Grobestraat en Willy Sluiterstraat 
2 Kees Guijt Oosterhof, Westerhof, Zuidstraat en perforatieleden
4 Vacant B.J. Blommerstraat, Duinpad, Koninginneweg, Louwestraat en Tadamastraat
5 Vacant Ligusterstraat, Parklaan, Secr. Varkevisserstraat 39-65, 38-76 en 78-126
6 Leo Klinkenberg Andreasplein en Duinstraat
7  Henk van Duijn Drieplassenweg, J. Israëlsweg, Vuurbaakplein en Vuurbaakstraat
8 Cees Ros Boulevard, Seinpostdwarsstraat, Seinpoststraat, Sportlaan en Zuidduinseweg
9 Cor Varkevisser Kamperfoelieplein, Kamperfoeliestraat en Tijmstraat
10 Maarten van der Bent Berkheidestraat, Duinreepstraat, Schuitegatstraat, Zeehosplein, Zeereepstraat en nieuwbouw Raamwerk
11 Leen van der Plas, Jan van Rijn Bejaarden en zieken in de gehele wijkgemeente en in de rust- en verzorgingstehuizen.

Contact

Predikant
ds. J.S. Heutink
Boulevard 110
Email predikant

Scriba
Huig van Beelen
Jan Tooropstraat 35
2225 XS  Katwijk ZH
Telefoon: 071-4015986
E-mailadres

Uitgelicht

Laatste nieuws

Meer nieuws
Uitgelicht

Wijkagenda

Naar agenda
Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter