Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zondag 10 maart 2024, Zendingscollecte voor GZB en CZC Publicatiedatum: 04 maart 2024

Zendingscollecte voor GZB en CZC op zondag 10 maart 2024

Medische hulp voor kwetsbaren Centraal-Azië

A.s. zondag is de diaconale collecte mede bestemd voor medische hulp aan kwetsbaren in Centraal-Azië.  Oezbekistan, een land in Centraal-Azië, is een wat vergeten gebied. Doch ook daar wonen christenen. Het is een kleine en kwetsbare minderheid. Veel mensen leven in grote armoe, vooral in afgelegen, bergachtige gebieden, is een bezoek aan een arts onmogelijk. Daarom reist een groep christelijke artsen regelmatig af naar deze regio’s om juist deze gezinnen goede zorg te bieden. De artsen leren volwassenen en kinderen ook beter voor zichzelf te zorgen, en ze geven waar het kan, simpele oefeningen mee, die het dagelijkse leven makkelijk maken. Zo geven deze artsen, fysiotherapeuten en verplegers gehoor aan hun roeping. Hun dienstbare houding en eerlijke zorg geeft daarnaast veel kansen om het evangelie te delen.

De GZB steunt ook daar de kleine gemeenten om het Evangelie te delen en om van betekenis te zijn voor de mensen die leven in armoede. Laten we hen niet vergeten. Laat uw gave voor de zending een gift zijn die gegeven wordt uit dankbaarheid, en laat uw geven samengaan met uw gebed voor het zendingswerk!

De GZB-commissie

Cuba: een levende kerk in grote nood

De Confessionele Zendingscommissie (CZC), die zich in nauwe samenwerking met de GZB inzet voor de jonge kerken op Oost-Cuba, krijgt via dominee en mevrouw Van den Bosch, die daar elk jaar heen gingen, te horen dat het daar steeds moeilijker wordt. Zowel de bereikbaarheid als de toerusting van de voorgangers stuit op onoverkomelijke problemen.

Hun reis kan dit jaar niet doorgaan, maar toch kunnen we helpen. Laten we dat ook doen!

Dramatische toestand
De toestand op Cuba blijft dramatisch. Onvoldoende voedsel, nauwelijks brandstof, dus geen vervoersmogelijkheden. Hoe kun je zending bedrijven als je er niet eens kunt komen? Het was al jaren een probleem, maar ds. en mw. Van den Bosch konden er toch nog komen, behalve in coronatijd. Voor dit jaar is echter door de GZB het ingrijpende besluit genomen de reis te annuleren in verband met torenhoge kosten en praktische onhaalbaarheid. Er kon ook door de voorgangers daar niet gegarandeerd worden dat er voor maaltijden gezorgd kon worden op de toerustingsretraites. Via plaatselijke contactpersonen wordt nu op het GZB-hoofdkantoor ijverig gezocht naar goede alternatieven. U begrijpt, onze offervaardigheid hebben ze daarbij hard nodig.

Groeiende en levende kerk
Gegeven de omstandigheden is het bemoedigend om getuigenissen te mogen lezen die Cubaanse voorgangers aan dominee Van den Bosch mailen. Met een vrijmoedigheid die wij aan het kwijtraken zijn begint pastor Marcial Martinez Rosales zijn e-mail met de Bijbelse woorden: ‘Geliefde broeders, wij begroeten u in de naam van onze God de Vader, de genade van de Heilige Geest, die ons voortdurend leidt, moge Hij voor altijd bij uw leven, gezinnen en bedieningen zijn.’ ‘En de God van de vrede zal Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen (Rom. 16:20).’

Het is duidelijk dat het geloof en de hoop van deze voorganger het winnen van de moed benemende omstandigheden waarin hij moet werken en dat hij de liefde wil uitdelen aan de mensen om hem heen. Dit jaar heeft hij al aan meer dan 1000 mensen het evangelie kunnen verkondigen. Hij ziet dat ze bevrijd worden van verslavingen, alcoholisme, spiritisme en hekserij. En zij legden geloofsbelijdenis af. Zijn gemeente groeit langzaam maar zeker.

Indrukwekkend getuigenis
Eén van de gemeenteleden is Virgen Moreno Gonzalez. Zij was naar eigen zeggen vrouw van de wereld, van feestjes, rum drinkend en met meer slechte gewoonten. Geen God of gebod. Maar ze werd gegrepen door het evangelie en beloofde God te aanbidden. Dat gaf een crisis in haar familie, haar oma was afgodendienaar en haar broers alcoholist. Maar ze bleef over de Here Jezus vertellen en niet alleen haar leven veranderde, maar ook dat van haar familieleden. Samen met haar predikant ging ze langs de huizen; altaren werden vernietigd en mensen kwamen aan de voeten van Christus.

Ze maakt ook deel uit van het zendingsteam van de kerk. Ze blijft ervan overtuigd dat God haar blijft gebruiken om anderen Hem ook te leren kennen. ‘Mijn eerste zendingsveld was mijn gezin, toen het kringwerk en daarna de evangelisatieposten. Ik dank God voor de vruchten die ik zien mag.’

Hun nood lenigen
Zo mogen we zien dat God ook op Cuba met Zijn werk doorgaat. Ook onder erbarmelijke omstandigheden en onder de beperkingen die wij als zendingscommissie en -organisatie kennen. Ook dáár hebben ze zendingsteams en ze beginnen in eigen gezin en in eigen kring. Een voorbeeld voor ons. En een goede reden om vanuit onze welvaart hun nood te lenigen. De liefde van Christus dringt ons! Laat het bij de zendingscollecte zien. Geef vanuit uw hart!

De Confessionele Zendingscommissie (CZC)

PR Diaconie

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter