Home / Contact
Agenda / Nieuws

Gebedsdienst op D.V. woensdag 15 mei 2024 Publicatiedatum: 03 mei 2024

We zien dat het antisemitisme wereldwijd, en ook in ons eigen land, schrikbarende vormen aanneemt. Wij weten ons geroepen om te bidden voor het door de HEERE uitverkoren volk; om te bidden voor de vrede voor Jeruzalem en voor de volken rondom.

Samen met zusters en broeders uit andere Katwijkse kerken en geloofsgemeenschappen komen we daarom D.V. op woensdag 15 mei 2024 bijeen voor een uur van gebed in de Nieuwe Kerk. Neemt u dan, zo mogelijk, ook uw plaats in? Aanvang is 19.30 uur.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter