Home / Contact
Agenda / Nieuws

Extra collecten i.v.m. hoge energiekosten Publicatiedatum: 05 december 2022

Forse stijging energiekosten

Het jaar 2022 is een rampjaar geworden voor de mensen in Oekraïne. De oorlog heeft veel levens verwoest en heeft grote gevolgen voor het energienetwerk. Veel mensen daar zitten in de bittere kou.

De gevolgen van deze oorlog zijn in heel West-Europa merkbaar, ook bij ons. Wij hebben gelukkig wel stroom en gas en kunnen de verwarming aanzetten. Maar de kosten zijn enorm gestegen. Vele huishoudens voelen die pijn. Ook als kerk zien we de rekening sterk oplopen. Het contract dat afgesloten was loopt op 31 december 2022 af en dat betekent ook voor de Hervormde Gemeente een forse stijging van de energiekosten. Het geeft een toename van
€ 102.000 naar € 417.000 bij gelijkblijvend verbruik. Uiteraard is er wel nagedacht over kostenbesparende maatregelen en deze zijn inmiddels ook genomen maar in de begroting 2023 moeten we toch uitgaan van een bedrag van € 350.000 voor de vijf kerkgebouwen, het Anker en het Kerkhaventje.

Maatregelen

De maatregelen die genomen zijn:

  • Vanaf 4 december 2022 t/m eind april 2023 terug naar 4 kerkgebouwen op zondag, waarbij eerst 2 weken de Nieuwe Kerk gesloten blijft en dan 2 weken de Pniëlkerk en zo verder (voor 25 december, 1e Kerstdag, is een uitzondering gemaakt en zullen daar ook diensten plaats vinden). De Nieuwe Kerk en Pniëlkerk zijn de duurste kerken wat betreft de energiekosten;
  • De temperaturen in de kerkgebouwen zijn naar een lager niveau gebracht, op zondagen tijdens de Erediensten zal de temperatuur maximaal 15 graden worden;
  • Op zondagen zal er maar één deur open gaan bij binnenkomst (de koster kijkt op zondag welke deur het beste open kan), bij het uitgaan zullen er ook minder deuren open gaan om de warmte in het gebouw te houden;
  • Er zal gekeken worden of bepaalde activiteiten zodanig geconcentreerd kunnen worden dat er minder gebouwen open hoeven;
  • Er zal gestreefd worden om de gebouwen op doordeweekse dagen uiterlijk om 22.00 uur te sluiten.

Verduurzaming

De overheid verplicht eenieder, dus ook onze Hervormde Gemeente, om te verduurzamen. Dit wordt door de gemeente Katwijk nauwlettend gevolgd. In de monumentale gebouwen is dat soms lastig maar er kunnen altijd zaken verbeterd worden.

In 2022 zijn in verschillende gebouwen (Nieuwe Kerk, Maranathacentrum en het Anker) de oude lampen vervangen door LED-verlichting.

Het afgelopen jaar is bij alle gebouwen ook gekeken naar de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. Met voorrang zal dat voor het Rouwcentrum, het Kerkhaventje en het Anker opgepakt worden omdat die de makkelijkste locaties zijn.

Bij de monumentale kerken, maar ook bij de andere kerken, moet eerst nog onderzoek naar de dakconstructies gedaan worden.

Collecten

De komende wintermaanden, van december 2022 t/m april 2023, zullen 5 extra collecten bestemd worden ter bestrijding van de hoge energiekosten waarmee we als Hervormde Gemeente geconfronteerd worden.

Zondag 11 december wordt de extra collecte voor de eerste keer gehouden en verder op de volgende zondagen: 15 januari, 12 februari, 19 maart en 9 april 2023. We vragen u nadrukkelijk om, als dat voor u mogelijk is (bijvoorbeeld omdat u de energietoeslag van 2 keer € 190 niet nodig hebt), dan extra te geven en zo de extra kosten voor de kerk te helpen opvangen.

Dankbaar en in vrijheid geven

We zijn dankbaar dat we in alle vrijheid kunnen geven en samen mogen komen rond het Woord van God. Er gaan kerkdeuren open en elke zondag klinkt de oproep om als gemeente samen te komen. Wat is dat veel waard! Er zijn veel zegeningen die we elke dag uit de handen van onze God mogen ontvangen. De temperatuur kan dan dalen, de kosten stijgen, maar het vuur van God Zelf die door Zijn Geest in onze harten werkt, blijft altijd gratis (genade). Dat evangelie zal blijven klinken!

En ondertussen bidden we voor de mensen in de kou, de mensen in Oekraïne. We bidden om vrede

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter