Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zorgen

We kennen in het kerkblad de rubriekjes ‘onze zieken’, we kennen de rubriekjes ‘overleden’. De zorg en het verdriet rondom lichamelijke kwalen en overlijden is zichtbaar. Maar we zouden ook andere rubriekjes kunnen noemen: psychisch lijden, huwelijksproblemen, generatieconflicten, werkeloosheid, stille armoede, etc. Elk huis heeft zo z’n eigen (al of niet zichtbare) kruis. Als u iets van een kruis bij een ander ontdekt, laten we dan de woorden in de praktijk proberen te brengen: als één lid lijdt, lijden andere (alle) leden mee….Denk daarbij ook aan voorbede voor elkaar!

Jeremia 17:9-10

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter