Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zorgen

We kennen in het kerkblad de rubriekjes ‘onze zieken’, we kennen de rubriekjes ‘overleden’. De zorg en het verdriet rondom lichamelijke kwalen en overlijden is zichtbaar. Maar we zouden ook andere rubriekjes kunnen noemen: psychisch lijden, huwelijksproblemen, generatieconflicten, werkeloosheid, stille armoede, etc. Elk huis heeft zo z’n eigen (al of niet zichtbare) kruis. Als u iets van een kruis bij een ander ontdekt, laten we dan de woorden in de praktijk proberen te brengen: als één lid lijdt, lijden andere (alle) leden mee….Denk daarbij ook aan voorbede voor elkaar!

Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter