Home / Contact
Agenda / Nieuws

Wegwijzer of Gids?

 

De Joodse Schriftgeleerden maakten de wijzen uit het oosten wegwijs. Ze kenden de Bijbel op hun duimpje. Ze wezen de weg naar Bethlehem. Het trieste is dat ze zelf niet meegingen. Heidenen gingen op weg naar het Kind in de kribbe. De Schriftgeleerden gingen naar huis. Ze waren wegwijzers. En wegwijzers zijn van dood hout gemaakt. Helaas…mensen kunnen dode wegwijzers zijn. Je kent het Evangelie, je geeft het misschien wel door, maar je weigert zelf voor Jezus door de knieën te gaan. Een wegwijzer kan de juiste richting aangeven. Ze zijn beslist van waarde. Maar zelf zullen ze nooit komen op de plaats die ze aangaven. Daar zijn het wegwijzers voor. Wegwijzers moeten levende gidsen worden! Die gaan mee naar de plaats van de bestemming! Die gaan voor!   

Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter