Home / Contact
Agenda / Nieuws

Pro Deo

 

In de Bijbel staat: wij hebben een voorspraak bij de Vader! (1 Johannes 2: 10. Een voorspraak…dat is iemand, die een goed woordje voor je doet. Die het voor je opneemt. Die voor je pleit. Je zou kunnen zeggen: een advocaat. Iedereen weet hoe belangrijk het is om bij een proces een advocaat te hebben. Iemand die een vurig pleidooi voor je houdt. Dat doet Jezus in de hemel!

Wat vraag je? Zijn wij….ben ik dan betrokken bij een rechtszaak? Ik ben toch geen crimineel?! Ik zit toch niet in voorarrest?! Ik ben toch een trouwe kerkganger?! Ik ken de tien geboden toch op m’n duimpje?!

Weet je…Als jij voor God moet verschijnen, dan kan je Hem niet recht in de ogen kijken!  Dan heb je geen been om op te staan! Dan is het met je praatjes gedaan! Dan heb je dringend een advocaat nodig!

Alleen…die kosten vaak handen vol met geld. Die kan je nooit betalen! Doe een beroep op Jezus! Die werkt pro Deo. Letterlijk! En figuurlijk! Die zal niemand Zijn diensten weigeren, die Hem met oprecht berouw in de arm neemt.

Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter